Preventivní programy

08. 11. 2022

Jsem žena. No a co!               Jsem muž. No a co!

Ve čtvrtek 3. 11. 2022 jsme pro žáky a žákyně SŠ uskutečnili preventivní programy zaměřené na lidské tělo a dospívání.

Program pro dívky proběhl na Domečku a vedla ho paní učitelka Regina Valentíková, tlumočení do znakového jazyka se ujala paní učitelka Michaela Bočková. Odbornou konzultaci při přípravě programů a prezentaci zajistila konzultantka v oblasti intimity, vztahů a sexuality Kristina Nesvadbová.

Pro chlapce se program uskutečnil v interaktivní třídě a vedli ho pan učitel Jakub Polešenský a pan učitel David Pelíšek.

Podobný preventivní program se uskutečnil již minulý rok. Po konzultaci s kolegy jsme se rozhodli, že tyto programy zařadíme každý školní rok. Snažíme se, aby naši žáci byli co nejvíce samostatní a aby lépe porozuměli svému tělu.  I když náplň programů byla s malými obměnami podobná jako v loňském roce, otázky na nás pedagogy přicházejí stále nové.

Jsem žena. No a co! Celé dvě vyučovací hodiny probíhaly v uvolněné atmosféře. Dívky se naučily správně pečovat o svoji pleť, nanesly si na obličej domácí makový olej. Zopakovaly si zásady správné hygieny v období menstruace. Zmínily jsme i zásady zdravé výživy a nakonec si dívky odnesly i malý vzorek denního krému Krásná paní od firmy Havlík.

Jsem muž. No a co! Chlapci spolu otevřeně diskutovali u prezentace, která byla zaměřena na problematiku týkající se nejrůznějších oblastí ze života mužů. Byla probrána témata jako: dospívání, láska, hygiena – jak o sebe pečovat a řada dalších. Během preventivního programu panovala mezi zúčastněnými příjemná nálada.

Preventivní program Jsem žena. No a co! očima psycholožky Lucie Kociánové.

Lektorkám se podařilo vybudovat otevřenou, přívětivou atmosféru, která umožnila dívkám probrat témata bez jakéhokoli studu nebo ostychu. Informace byly předány srozumitelně, byl i prostor pro diskuzi, což dívky velmi vítaly. Ukázalo se, že je velkou výhodou, pokud jsou tyto programy tvořeny lidmi, kteří jsou s žáky v běžném kontaktu, protože dokážou lépe reagovat na jejich potřeby, uzpůsobit žákům informace tak, aby je pochopili bez různých zkreslení a uměli poznatky začlenit do svého života. Je evidentní, že tyto programy by měly být nedílnou součástí výuky a jejich opakování je více než žádoucí.  

Děkuji všem kolegům za uskutečnění těchto preventivních programů.

Autorka článku i fotografií: Mgr. Regina Valentíková

Překlad do znakového jazyka