Příběh ve znakovém jazyce (ZJ)

14. 10. 2022

Ve středu 12. 10. 2022 se vybraní žáci zúčastnili hodiny ve ZJ. Sešlo se celkem 14 žáků. Učitelka ZJ Bc. Lenka Kučerová a asistentka pedagoga Bc. Kristýna Odstrčilová Kučerová jim převyprávěly příběh o tom, jak Ječmínek s Pradědem uzavřeli kamarádství z knihy Hornohanácké pohádky a pověsti. V úvodu si vysvětlili, kde je Hornohanácká oblast, co je to pohádka, co je to pověst. Následně všichni pozorně sledovali příběh ve ZJ. Nakonec si žáci prostřednictvím pracovních listů mohli ověřit, jak příběhu porozuměli. Pracovní listy byly různé náročnosti, dle potřeb žáků.

Děkujeme za spolupráci a podporu vedoucí metodického sdružení Mgr. Drahomíře Stratilové a zástupkyni Mgr. Evě Červinkové.

Autorka článku: Bc. Kristýna Odstrčilová Kučerová

Autorka fotografií: Mgr. Jana Mrňková

Překlad do znakového jazyka