Prodejní vánoční výstava

08. 01. 2018

Rok utekl jako voda a 21. prosince 2017 se opět uskutečnila tradiční prodejní vánoční výstava výrobků žáků střední školy – praktické školy dvouleté. Žáci ji pečlivě připravovali v praktických činnostech již od října. Pracovali pilně, svědomitě a s nadšením. Výsledek byl
znát, žáci sklidili opět obrovský úspěch a velké uznání od všech návštěvníků. Již deset minut před začátkem výstavy se tvořila fronta ze zaměstnanců školy a návštěvníků, kteří se už nemohli dočkat. Žáci s úsměvem všechny obsloužili a odměnou pro ně bylo velké množství
prodaných výrobků a také krásná finanční částka, která byla vložena do Nadačního fondu školy pro sluchově postižené v Olomouci.

Autorka příspěvku: Mgr. Michaela Bočková

Autorky fotografií: Mgr. Michaela Bočková, Mgr. et Mgr. Marcela Štolcarová