Projekt EMISE

21. 06. 2017

Od ledna 2017 je naše střední škola – praktická škola dvouletá – zapojena do projektu EMISE. Ten se zaměřuje na problematiku poškozování životního prostředí, zejména na znečišťování ovzduší.

Projekt chce na problém upozornit veřejnost, ale také vést mladé lidi ke spolupráci na cestě za společným cílem.

Do projektu jsou zapojena především gymnázia, která dále spolupracují se školami základními. V této otázce se naše škola vymyká –  zapojeni jsou totiž žáci a pedagogové praktické školy dvouleté.

 

Co je cílem našeho zapojení?

Dokážeme to, co naši vrstevníci

Přestože naše škola vzdělává žáky se zdravotním znevýhodněním, neznamená to, že zvládnou méně než jejich vrstevníci. Dokazují to zapojením do projektu!

 

Záleží nám na životním prostředí

Našim zapojením chceme ukázat, že si uvědomujeme problémy poškozování životního prostředí a chceme udělat vše, co je v našich silách, abychom životnímu prostředí pomohli.

 

Učíme se spolupracovat

Spolupracovat není jednoduché, je to schopnost, které je třeba se učit! K tomu, abychom dokázali tvořit společně, nám pomáhá také zapojení do tohoto projetu.

 

Učíme se samostatnosti, pravidelnosti a trpělivosti

Naše práce v projektu je drobná, ale vyžaduje od nás pravidelnost, trpělivost a samostatnost při zaznamenávání údajů o počasí. Tyto vlastnosti využijeme i v osobním a pracovním životě.

 

Učíme se komunikovat

Ne vždy je nám vše jasné, ne vše zvládneme sami. To je ta nejlepší cesta k tomu, naučit se komunikovat.

 

Krátké video o projektu naleznete zde:  https://www.facebook.com/MinisterstvoZP/videos/vb.189520154425807/1342390209138790/?type=2&theater

 

Zapsala: Marcela Štolcarová