Projektový den Afrika

20. 05. 2017

Dne 17. 05. 2017 jsme s našimi žáky, pedagogy a asistenty navštívili poslední z kontinentů, AFRIKU. Tento projektový den byl zároveň věnován celkovému shrnutí našeho celoročního tématu s názvem SVĚT. Opět jsme si přiblížili charakteristické znaky vybraného světadílu, navlékali korálky, opékali placky na ohni a okusili magickou moc africké hudby. Sami jsme se pak pokoušeli o nápodobu těchto rytmů za pomocí bicích a drnkacích nástrojů.

Fotografie z akce naleznete ve Fotogalerii.

Autorka příspěvku: Kristina Nesvadbová, DiS.