PROJEKTOVÝ DEN – DOPRAVNÍ VÝCHOVA A ZDRAVOVĚDA

30. 05. 2019

Krásné počasí nám přálo v pátek 24. 5., kdy žáci ze základní školy absolvovali projektový den Dopravní výchovy a zdravovědy. Do průběhu dopoledne byly zapojeny nejednoduché stanoviště branné výchovy, testovací jízda zručnosti na kolech a koloběžkách. Děti se interaktivně učily poznávat dopravní značky, jejich důležitost a funkce pomocí webového portálu www.bezpecnecesty.cz. Nedílnou součástí projektového dne byly i záchranné složky. Velké díky patří hasičům z Prostějova, kteří nám nastínili obtížnost jejich práce. Účastníci si mohli vyzkoušet přenášení figuríny, udělat masáž srdce, běhat s hasičským vybavením a spoustu jiných disciplín. Všichni se dopracovali až do zdárného konce a jako odměnu si mohli domů odnést účastnickou medaili.

Děkujeme vedení školy, organizační skupině a pánům školníkům za krásně připravené, zábavné a naučné, dopoledne.

                                                                                  

Autorka článku: Mgr. Kateřina Motáková

Autoři fotografií: kantoři ZŠ

 

Projektový den – Dopravní výchova a zdravověda