Projektový den – Modrý oceán

04. 12. 2023

Motto:

Modrý svět – Modrý oceán – Modrá škola 

 

Dne 30. listopadu proběhl na naší škole projektový den Modrý oceán.

Hlavním cílem projektového dne bylo seznámení s jedním z vážných environmentálních témat dnešních dnů – záchranou světových oceánů. Naši školu jsme v rámci projektového dne pro žáky přeměnili v oceán. Jednotlivá podlaží školy jsme použili coby interaktivní herní prostor. Žáci procházeli školou-oceánem a hravou formou se seznamovali s životním prostředím jednotlivých mořských živočišných druhů a ekosystémů. V každém patře na ně čekala řada aktivit, rozčleněných podle náročnosti tak, aby se mohli zapojit všichni žáci naší školy.  Díky absolvování velké nástěnné hry (na principu známého „člověče nezlob se“), plnění jednotlivých úkolů a zpracování pracovních listů, žáci získali povědomí o bohatosti života v oceánu, o jeho křehkosti a také o tom, že jej musíme chránit, aby se z něj mohly těšit i následující generace.

Věříme, že se nám podařilo žákům přiblížit jedno ze stěžejních ekologických témat. Vždyť výchova, která směřuje k souladu člověka s přírodou a s životním prostředním, je v dnešní uspěchané době mimořádně důležitá.

Autor příspěvku: Mgr. Miroslav Šnajdr

Autor fotografií: pedagogové ZŠ

Překlad do znakového jazyka