Projektový den – Osobnosti české gastronomie

24. 03. 2023

Minulý týden jsme na střední škole zažili doslova kouzelný projektový den. Postupně nás navštívily velikáni české gastronomie, a to nejen ti současní, ale speciálním tunelem času přicestovali i osobnosti, které žili v minulých stoletích. Chtěla bych poděkovat Ivaně Seifertové a Tomášovi Pavlovskému, kteří dokonale ztvárnili Svatopluka Kuřátka i Josefa Maršálka. Velký dík patří také našim paním kuchařkám, které pro nás připravily lahůdky dobové i současné gastronomie. Jak to celé probíhalo nejlépe vyjádří báseň, kterou složila naše kolegyně Míša Bočková.

Magdalena naše milá, 
vypadala dnes pěkně čilá.
Děvčata hospodyňkami učiti chtěla,
velkou trpělivost s nimi měla.

Přišel také Sváťa Kuřátko,
nebylo to žádné párátko.
Předvedl nám svůj humor skvělý,
celou dobu jsme byli bdělý.

Přemek Forejt k nám také zavítal,
se všemi se horlivě přivítal.
Perfektní restauraci v Olomouci má,
kdo z nás si u něj jídlo dá?

Na něco sladkého bychom si rádi dali,
Že bychom někoho slavného znali?
Přišel Josef Maršálek, 
není to žádný kašpárek.
Dezerty skvělé peče,
čokoláda na nich teče.

Projektový den jsme si všichni užili,
dokonce jsem se u toho i učili.
Skvělé to opět bylo,
v tělocvičně to pěkně žilo.

Autorka příspěvku: Tereza Dokoupilová

Fotografie: kolektiv pedagogů SŠ

Překlad do znakového jazyka

Projektový den – Osobnosti české gastronomie