Projektový den „Poznáváme lidské tělo“

18. 12. 2020

V úterý 15. prosince 2020 proběhl projektový den na téma „Poznáváme lidské tělo“, který byl poněkud netradiční. Protože se v této „covidové“ době nemůžeme mezi sebou setkávat, tento den proběhl odděleně v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Každá třída měla „na starost“ jednu soustavu lidského těla a desáté ročníky měly soustavy dvě.

Po úvodním videu se žáci s třídními učiteli podívali na prezentaci a společně si o dané soustavě popovídali. K názornosti jim sloužily připravené pomůcky a zbrusu nové anatomické modely lidského těla. Tyto modely škola získala díky příspěvku Nadace ČEZ.

Následným společným úkolem třídy bylo výtvarně ztvárnit výukový plakát dané soustavy. Všechny třídy se tohoto úkolu zhostily s velkým nadšením, přesností a pečlivostí. Tyto krásné výtvory již zdobí druhé patro naší ZŠ.

Posledním úkolem bylo vypracování pracovních listů, pomocí kterých si žáci učivo zopakovali a nově získané informace upevnili. 

Tento projekt byl připraven i na případnou změnu, kdyby se školy opět uzavřely, a musel by tak probíhat online. I přesto, že se tomu tak naštěstí nestalo, jedna třída nám zůstala doma na distanční výuce. Paní učitelky se toho však vůbec nezalekly a projektový den probíhal i „přes obrazovky“. Výtvarné dílo si namalují v lednu.

Díky tomuto projektu si žáci připomenuli stavbu lidského těla, naučili se něco nového a v předvánočním čase si zpestřili výuku.

Děkuji všem kolegům, kteří se na projektu podíleli a žákům za nádherně odvedenou práci.                   

Autorka článku a fotografií: Mgr. Zuzana Mazalová