Reportáž účastníka kurzu pro koordinátory EVVO – první setkání

20. 04. 2017

Aby se pedagog mohl rozvíjet, nesmí se spokojit s úspěšně ukončeným studiem na vysoké škole. Je žádoucí a potřebné, aby se vzdělával i nadále, a to prostřednictvím samostudia nebo absolvováním nejrůznějších kurzů. Takovým může být i specializační studium pro koordinátory EVVO. Absolventi tohoto typu studia jsou oprávněni k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy dle §9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a zároveň tak zvyšují svůj kariérní stupeň.

Co je ale úplně nejdůležitější, je to, když je pro vás studium a práce zároveň koníčkem.

Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy pořádané Lipkou je akreditováno MŠMT ČR. Odbornými garanty jsou podle typu škol Mgr. Helena Nováčková (MŠ i ZŠ) a Mgr. Jiří Vorlíček (GY).

 

NÁPLŇ STUDIA

Tematické okruhy studia jsou závazně stanoveny Standardem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO, vydaným MŠMT ČR v roce 2015. Účastníkům je přibližují špičkoví odborníci a zkušení pedagogové.

 

FORMA STUDIA

Studium má rozsah 250 vyučovacích hodin, které jsou většinou rozvrženy do šesti bloků. Konají se v průběhu jednoho roku a termíny jsou vyváženě rozloženy mezi pracovní dny a dny volna. Vícedenní setkání se konají pokaždé na jiném místě. Pedagogové se tak seznamují s pestrou nabídkou služeb několika středisek ekologické výchovy a zkoumají jejich specifika.

 

Nezbytnou podmínkou úspěšného dokončení specializačního studia je:

 • účast na jednotlivých setkáních (absence např. ze zdravotních důvodů jsou řešeny individuálně)
 • zpracování a obhájení závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky před odbornou komisí.

Po celou dobu studia jsou pedagogům k dispozici konzultanti, se kterými je možné se radit o obsahu i formách závěrečné práce.

Pro realizaci aktuálního studijního programu jsou určeny tyto termíny:

 • 7.–9. dubna 2017 na Sluňákově
 • 22.–25. června 2017 v Bílých Karpatech
 • 20.–27. srpna 2017 v Horním Maršově (Krkonoše)
 • 5.–8. října 2017 na Sluňákově
 • 25.–28. ledna 2018 na Lipce, pracovišti Jezírko
 • 1.–3. června 2018 v Jeseníkách

První lekci tohoto studijního programu jsem absolvovala ve Sluňákově (Horka nad Moravou) od pátku do neděle 7. – 9. 4. 2017. A jak přesně probíhalo?

Bez buzol a kompasů
vyjeli jsme na trasu.
do Horky nás vedla,
dohromady svedla.

 

Účastníci školení: Učitelé z mateřských, základních a středních škol či středisek volnočasové péče.

 

Sportovci a čtenáři či milovníci přírody,
dvacet osm lidí různých a den plný pohody.

Témata školení jsou různorodá: cíle, rozsah a vývoj EVVO v ČR, role školních koordinátorů EVVO, příprava a realizace školního plánu EVVO, metody EV, školní ekologické projekty, aktuální a regionálně zaměřené informace z oblasti životního prostředí, význam spolupráce a komunikace, globální problémy, principy trvale udržitelného rozvoje, nástroje ochrany životního prostředí, vztah ekonomického a sociálního rozvoje a životního prostředí, atd.

Pan ředitel provedl nás areálem Sluňákova,
pronesl k nám také mnohá velmi zapálená slova.
Šli jsme chrámem slunečním a také srdcem hory,
lákali jsme pána bobra, aby vyšel z nory.

Paragrafy úvod dne nám vůbec nezkazily,
na výpravu do terénu sbírali jsme síly.
Les nádherně jarně kvetl, kytky měly zelenou,
čekala nás další lekce s Jiříčkem a Helenou.

V neděli se sluňákovský pobyt začal zkracovat,
Honza koumal naši schopnost v e-learnigu pracovat.
Pan Nováček z UPOLU nám věnoval pár moudrých vět,
že by bylo prozíravé rozvoj v mezích udržet.
Po obědě nabalené máme všechny bagáže,
s písní na rtech jedem domů, však ono se ukáže.
Helča s Jirkou zadali nám naše první úkoly
a teď směle při pondělku hurá zpátky do školy! 🙂

 

Úkoly:

 1. Charakteristika školy z pohledu EVVO.
 2. Vytvoření analýzy začlenění EVVO v ŠVP.
 3. Zpracování situační analýzy školy (SWOT + vyhodnocení).

O průběhu kurzu si můžete udělat obrázek také z přiložených fotografií.

Autorka příspěvku: Mgr. Eva Svobodová