Rozloučení s absolventy praktické školy dvouleté

30. 06. 2022

Jakoby to bylo včera, kdy k nám na střední školu nastoupilo 6 nových žáků.

Byli plni očekávání, co jim škola přinese, co nového se dozví, čemu se naučí, zda si tu najdou kamarády. Možná je napadla i otázka, zda se jim tu bude líbit, zda uplatní praktické dovednosti ve svém životě.

Byly to velmi pestré, krásné, zajímavé a veselé 4 roky studia, které nás všechny mnohému naučily, posunuly nás, obohatily.

Po úspěšném absolvování teoretických a praktických zkoušek následovalo rozloučení s absolventy v Rozáriu. Počasí nám přálo. Po úvodním slově paní učitelky Mgr. Reginy Valentíkové a paní ředitelky Mgr. Martiny Michalíkové, jsme žákům popřáli vše nejlepší do dalších let, rozdaly jsme dárečky na památku. Od rodičů jsme si velmi rády poslechly samá pozitivní, hřejivá a děkovná slova, taktéž jsme přijaly spoustu krásných dárků a květin a poté jsme se přesunuly ke grilu, kde na nás čekaly grilované hermelíny, klobásky. Ke grilovaným specialitám jsme zakously pečivo, zeleninu a daly si něco dobrého na zub.

Nakonec jsme si zazpívali naši třídní hymnu a den zakončili tancem na písničku: Když nemůžeš, přidej víc od kapely Mirai.

Přejeme žákům do dalších let mnoho úspěchů, budeme na Vás rády vzpomínat. Děkujeme za organizaci tohoto krásného dne všem, kteří se podíleli a přišli se rozloučit. Děkujeme za organizaci zejména paní učitelce praxí Mgr. Petře Spáčilové. Byl to opravdu vydařený den.

Autorka článku: Lenka Zbořilová

Autoři fotografií: kolektiv SŠ, rodiče žáků

Překlad do znakového jazyka