Jak jsme se vydali do pravěku

25. 02. 2017

Abychom zjistili, jak se žilo lidem a zvířatům v pravěku, vydali jsme se do pobočky Městské knihovny v Olomouci v ulici Jungmannova. Paní knihovnice Petra  Mazáčová se do vyprávění pustila skutečně s vervou, a tak se žáci 2. B i V. třídy dozvěděli nejen to, jak vypadali pravěcí ještěři a dinosauři, ale také spoustu zajímavých informací o tom, jak probíhal takový lov na mamuta a jaký význam měl oheň pro pračlověka. Povídání bylo proloženo spoustou zajímavých videoukázek a na závěr jsme si krom skvělého zážitku a nových vědomostí odnesli také obrázky mamuta, které jsme si později ve třídě společně vybarvili. Paním knihovnicím tímto děkujeme za čas, který nám věnovaly i další příjemné setkání.

Autorka příspěvku: Mgr. Eva Svobodová