Setkání absolventů Praktické školy dvouleté

25. 09. 2019

Na první podzimní den v tomto roce připadla velká událost. Uspořádali jsme historicky první společné setkání absolventů naší praktické školy dvouleté. Setkání bylo součástí blížících se oslav 125. výročí založení školy pro sluchově postižené.

Naši absolventi nás navštěvují často, ale většinou po jednom, po dvou. My jsme chtěli, aby měli příležitost se zase po nějaké době potkat se všemi spolužáky, kamarády, ale i se svými bývalými pedagogy a asistenty, prostě se všemi najednou.

Účast byla veliká, nedostavili se pouze ti, které skolila nějaká nemoc, nebo ti, kteří byli zrovna na dovolené. A to je pro nás velkou odměnou. Těší nás, že se za námi naši žáci rádi vracejí, že na nás a na roky strávené v naší škole vzpomínají s láskou a radostí.

V tomto roce, kdy naše škola slaví významné výročí od svého založení, se uspořádání takovéto akce více než nabízelo. My však již dnes víme, že takovéto setkání nebylo jediné a že ho pro naše absolventy uspořádáme i v roce příštím, i v tom dalším a dalším…. Jejich zájem, radost ze společného setkání, možnost se opět se všemi vidět a moci si popovídat, smích při promítání pamětních fotek z dob jejich studia, spokojenost při oblíbené hře pétanque, to vše bylo pro nás jasným znamením, že taková akce má smysl. Takže oficiálně zakládáme novou tradici praktické školy dvouleté – každoroční setkání absolventů. Letos máme tedy za sebou historicky první ročník. A troufnu si říct vydařený první ročník.

Takže absolventi – těšte se! Zase za rok se těšíme na viděnou!

Autorka textu: Mgr. Gabriela Budínová

Autoři fotografií: kolektiv pedagogů PŠ