Slavnostní otevření zmodernizovaných dílen

20. 04. 2017

Žáci naší školy měli v úterý 4. dubna poprvé možnost pracovat a tvořit v nově zmodernizovaných školních dílnách. Na jejich vybudování měli zásluhu všichni, kteří se zapojili do projektu EPP – pomáhej pohybem od Nadace ČEZ. Díky sportovnímu úsilí zaměstnanců nebo přátel školy a také mnoha anonymních sportovců s dobrým srdcem a snahou pomoci dobré věci se nám podařilo od Nadace ČEZ získat velkorysou částku 100 000 korun. Z tohoto příspěvku a za finanční spoluúčasti školy byla vybudována nová multifunkční místnost, která bude sloužit pro různé výtvarné a rukodělné činnosti, a zmodernizována dřevodílna, která byla mimo jiné vybavena novými stroji jako pásová, vibrační a kombinovaná bruska, sloupová vrtačka, kotoučová a lupínková pila, frézky a další. Součástí modernizace byl i nákup dílenského a výtvarného materiálu a v neposlední řadě pomůcek určených k zajištění bezpečnosti žáků ve výuce.

Stroje a pomůcky byly vybírány tak, aby je mohli využívat v co největší míře všichni naši žáci s různými typy a stupni postižení. Díky promyšlené koncepci a pečlivému plánování tak ve  vylepšených prostorách budou moci pracovat jak žáci naší střední školy – praktické školy dvouleté, tak i žáci základní nebo mateřské školy.

Při slavnostním otevření dílen měli všichni žáci i hosté možnost vyzkoušet si tradiční i méně obvyklé techniky jako třeba gravírování do skla, vrtání do vajíček, práci s enkaustickou žehličkou a perem, smaltování nebo vyřezávání a frézování do dřeva.

Manuální zručnost a praktické dovednosti, které tak žáci se sluchovým, zrakovým, mentálním nebo kombinovaným postižením v průběhu výuky získají, jim v mnohém mohou pomoci v jejich budoucím každodenním životě a v neposlední řadě i při výběru vhodného povolání.

Autor článku: Mgr. Gabriela Budínová