SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

02. 09. 2021

Na první školní den se nezapomíná. V naší základní škole se ve středu 1. září konalo již tradiční uvítání prvňáčků.

Ve slavnostně vyzdobeném podkroví naší školy si mohli užít atmosféru prvního školního dne kromě nejmenších žáků i jejich rodiče a prarodiče.

Všech 16 nových žáků přivítala paní ředitelka Mgr. M. Michalíková, paní zástupkyně Mgr. E. Červinková a třídní učitelé 1. ročníků.

Děti se těšily na své paní učitelky, na to až si prohlédnou svoji třídu a poznají všechny spolužáky. Nejdříve s chutí plnily několik jednoduchých úkolů: napsat své jméno nebo písmenko na malou školní tabuli, hodit míčkem na terčík a postavit komín z velkých plastových kostek. Za odměnu prvňáčci obdrželi uvítací list, medaili a taštičku s dárky na uvítanou.

První školní den je pro prvňáčky a jejich rodiče velkou událostí, jsou to chvíle očekávání a my věříme, že „naše“ děti budou ve škole šťastné a jejich představy o spokojených školních dnech se vyplní.

Všem žákům přejeme úspěšný a radostný školní rok! Prvňáčkům přejeme, aby se jim u nás ve škole líbilo a aby se do školy těšili.

Autorka textu: Mgr. Hedviga Hloušková

Autorka fotografií: Mgr. Veronika Štefková

Překlad do znakového jazyka