Slavnostní zakončení školního roku a rozloučení s vycházejícími žáky

04. 07. 2021

Dne 29. 6. 2021, v dopoledních hodinách, jsme se sešli na slavnostním zakončení školního roku. Konalo se v tělocvičně školy za přítomnosti žáků a pedagogů základní školy, zaměstnanců školy a rodičů žáků tříd X. A a X. B, kteří se s námi loučili.

Úvodní slovo si vzala paní zástupkyně Eva Červinková s paní ředitelkou Martinou Michalíkovou, které všechny přivítaly a řekly pár povzbudivých slov. Celou slavnost tlumočil do znakového jazyka náš kolega z Univerzity Palackého, doktor Pavel Kučera.

Po úvodním přivítání dostala slovo paní učitelka Helena Sklenářová. Všechny přítomné seznámila s atmosférou Celostátních sportovních her sluchově postiženého žactva, které se v letošním roce konaly ve Valašském Meziříčí. Představila všechny naše sportovce. Byli velmi úspěšní. Obsadili 3. místo v celkovém hodnocení škol a získali mnoho medailí. Důležité a zajímavé momenty byly zachyceny v krátkém filmu.

Potom následovala smutnější a dojemná část – loučení s žáky desátých ročníků. Třídní učitelky Pavla Crhonková a Vladislava Piňosová představily všechny své žáky. Ti nám o sobě řekli pár slov a přidali poděkování pedagogům a zaměstnancům školy. Všichni se své role ujali opravdu skvěle a originálně. Následovaly vzpomínkové prezentace žáků a žákyň z X. A a X. B. Poté paní ředitelka Martina Michalíková předala žákům pamětní listy školy a třídní učitelky předaly svým žákům dárky.

Žáci se rozloučili květinou pro každého, kdo se v jejich školním životě objevil, a pozváním na posezení s pohoštěním v příjemném prostředí školní zahrady. Sešlo se nás tu hodně a dlouho jsme si povídali o minulosti i budoucnosti našich odcházejících téměř dospěláků.

Autorka textu: Mgr. Vladislava Piňosová

Autorka fotografií: Mgr. Zuzana Mazalová

Překlad do znakového jazyka