Slavnostní zasazení lípy

31. 10. 2018

Dne 26. října 2018 se konal druhý projektový den – „Slavnostní zasazení lípy“.
Ve středu postupně celá základní škola vymalovala lípy na oknech ve skleněném koridoru chodby. Všichni jsme si to náramně užili, i když nám občas barvy tekly po prstech, podlaze a někdy i oblečení. V pátek ráno se všichni žáci, třídní učitelé a asistenti pedagoga podepsali do lístků lip namalovaných v koridoru. V jedenáct hodin jsme se všichni sešli ke slavnostnímu ceremoniálu. Zazpívali jsme si nejprve naši hymnu a později i nejoblíbenější písničku T. G. Masaryka. Někteří z nás si vzpomněli na školní léta, kdy jsme tuto písničku zpívali často a rádi. Pak jsme se přesunuli ke slavnostnímu odhalení pamětní desky. Následovalo vhazování hlíny dětmi od mateřské školy, základní školy až po střední školu. Nakonec žáci lípu symbolicky zalili.
Pokaždé, když jdeme na svačinu či oběd, si děti hledají svůj, kamarádův či kamarádčin lísteček. Tento školní projekt nás bude provázet několik let a budeme na něj hrdě vzpomínat.

Fotografie naleznete ve Fotogalerii.

Autorka příspěvku a fotografií: Mgr. Vladislava Piňosová