Sociální pracovník:

 • provádí odborné činnosti v oblasti sociálně-právního poradenství a sociálních intervencí,
 • poskytuje sociální poradenství a poradenství o sociálních službách,
  • vyřizování dávek státní sociální podpory,
  • příspěvku na péči,
  • průkazu ZTP,
  • nárokovost kompenzačních pomůcek,
 • pomáhá při jednání s úřady,
 • realizuje sociální šetření a zjišťuje potřeby klienta,
 • zajišťuje komunikaci s klienty a jejich zákonnými zástupci,
 • spolupracuje a podílí se na získávání podkladů v rámci poradenské služby,
 • spolupracuje s orgány veřejné moci.

Překlad do znakového jazyka