Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

31. 03. 2023

Díky závěrečnému krajskému setkání Olomouckého kraje, projektu: „Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR“, se nám podařilo navázat kontakt se Spolkem Trend vozíčkářů Olomouc. Doprava, ochota, časová dotace a vstřícnost pracovníků pro nás tvoří jedinečnou nabídku, která se neodmítá. Máme možnost využívat jejich prostory, jako tréninkové pracoviště na úklidové práce. Vybrali jsme žáky, které úklid baví, a ti, v rámci praktického vyučování rozšiřují své dovednosti. Také se učí zodpovídat za svou odvedenou práci, na kterou zaměstnanci Spolek Trend vozíčkářů Olomouc spoléhají. Podle výrazů žáků, jak při samotné práci, tak po návratu do školy soudíme, že je to pro ně příjemné zpestření.

Tímto bychom chtěli Spolek Trend vozíčkářů Olomouc poděkovat za tuto příležitost.

Autor článku a fotografií: Bc. Lucie Zdražilová

Překlad do znakového jazyka