Stánek Dobrého místa pro život

14. 12. 2016

V neděli 11. 12. 2016 se uskutečnil prodej punče ve stánku Dobrého místa pro život. Při té příležitosti jsme také nabízeli výrobky žáků PŠ dvouleté a námi vyrobené pochutiny k punči. Všichni pedagogové PŠ a zájemci o pomoc ze ZŠ a MŠ prodávali ve stánku v době od 10:00 hod. – 16:00 hod., od 16:00 hod. – 22:00 hod. nás svým prodejem ve stánku podpořily házenkářky DHK Zora Olomouc a házenkáři SK Velká Bystřice. Součástí jejich programu byla i tombola, kterou nám přispěli do konečného zisku nemalou finanční částku.

Díky sponzorskému daru házenkářů SK Velká Bystřice v podobě prodávaného alkoholu a všech surovin do punče, a také sponzorského daru firmy Ovocňák v podobě jablečného moštu byl náš samotný vklad minimální. Celková tržba z prodeje činila 50 000,- Kč. Čistý zisk ve výši 35 590,- Kč a byl vložen na účet nadačního fondu školy. Tento krásný výtěžek bude použit pro žáky PŠ.

Ráda bych tímto poděkovala všem kolegům PŠ, ZŠ a MŠ za pomoc s přípravami, s organizací samotného dne v době pracovního volna, za sponzorské dary, které byly poskytnuty házenkářkám a házenkářům do tomboly, a za pochutiny, které na vlastní náklady připravily, aby mohly být prodávány ve stánku k punči.

Poděkování patří i všem, kteří jste přišli podpořit koupí punče naši PŠ dvouletou.

Autor příspěvku: Kristina Nesvadbová, DiS