Výuka

Výuka probíhá v prostorách určených pro práci s různými materiály, nástroji a nářadím – šicí dílna, keramická dílna, dřevodílna, multifunkční dílna pro práci s voskem, sklem, kovem…, a v celém venkovním areálu školy.

Žáci pracují podle ročního plánu, který je vypracován dle požadavků ŠVP pro praktickou školu dvouletou, s ohledem na roční období a logickou návaznost témat.

Veškeré činnosti jsou zaměřeny na rozvoj hrubé a jemné motoriky, získání základních pracovních dovedností a návyků potřebných v každodenním životě, s důrazem na co největší samostatnost.

Žáci získají znalosti, dovednosti a návyky dle svých individuálních schopností v oblastech:

  1. úklidové práce v domácnosti – mytí a utírání nádobí, vysávání, utírání prachu, zalévání květin, mytí koupelny a WC, mytí oken, zametání a mytí podlahy, bezpečné a účelné používání běžných kuchyňských elektrospotřebičů (myčka, varná konvice, sporák, trouba, gril, mixér, kávovar, fritéza….)
  2. zahradnické práce – trhání plevele, výsev a sázení zeleniny, okopávání, přesazování květin a péče o ně, sekání trávy, stříhání keřů, zalévání pozemku, jednocení rostlin, hrabání listí, kompostování
  3. dřevodílna – měření a řezání dřeva, určení druhu materiálu, výroba jednoduchých výrobků, natírání dřeva, šroubování, zatloukání hřebíků, použití smirkového papíru, práce na stojanové vrtačce, elektrické lupínkové pile, kombinované a vibrační brusce
  4. péče o oděv a bytové textilie a základy šití – praní a žehlení ručníků, triček, kalhot, skládání oblečení, základní šicí stehy, šití na šicím stroji, přišití knoflíku, péče o obuv, bezpečné a účelné používání běžných elektrospotřebičů jako je pračka, sušička prádla, žehlička, šicí stroj
  5. multifunkční dílna – výroba svíček, práce s enkaustickou žehličkou, práce se sklem (řezání, gravírování a leptání skla, broušení skla), smaltování, práce s lisem na papír Bigshot, práce s polymerovou hmotou Fimo, výroba dárkových a užitkových předmětů, výroba mýdel, drátování, vypalování do dřeva, výroba křišťálové pryskyřice, ebru – malování na vodní hladinu, výroba a potisk tašek, výroba buttonů, macramé, linorit, plstění, pískování, pedig, atd.

U veškerých činností je kladen důraz na BOZP a hygienu práce.

V roce 2017 se podařilo navázat spolupráci s firmou Flora Olomouc. Naši žáci dochází pravidelně na praxi do botanické zahrady a Rozária. Zde se věnují péči o zeleň, sběru odpadků, sázení bylinek apod. Následující rok se povedlo navázat spolupráci s dalšími zaměstnavateli v Olomouci – vybraní žáci dochází pravidelně na individuální praxi např. do Spolku Trend vozíčkářů.

V roce 2019 jsme navázali spolupráci s neziskovou organizací SPOLU OLOMOUC, která poskytuje pracovní asistenty. Ti pak s žáky střední školy – praktické školy dvouleté dochází na dané pracoviště. Individuální praxe zajišťuje školní kariérová poradkyně. 

 

Hodinová dotace

Časová dotace tohoto předmětu je 6 h týdně. Výuka probíhá ve dvou blocích. Jeden blok trvá 3 vyučovací hodiny.

 

Požadavky

Každý žák musí mít pracovní oblečení (a být schopen jej při práci používat v souladu s BOZP) – montérky, tričko, mikinu, pracovní boty a rukavice.

 

Zpět

 

Překlad do znakového jazyka