Výuka

Výuka probíhá v prostorách určených pro práci s různými materiály, nástroji a nářadím – šicí dílna, keramická dílna, dřevodílna, multifunkční dílna pro práci s voskem, sklem, kovem, apod. a areál školy.

Žáci pracují podle ročního plánu, který je vypracován dle požadavků ŠVP pro praktickou školu dvouletou.

Veškeré činnosti jsou zaměřeny na rozvoj hrubé a jemné motoriky, získání základních pracovních dovedností potřebných v každodenním i v budoucím životě.

Žáci získají znalosti a dovednosti dle svých individuálních schopností v oblasti:

  1. úklidové práce v domácnosti – mytí a utírání nádobí, vysávání, utírání prachu, zalévání květin, mytí koupelny a WC, nácvik mytí oken, zametání a mytí podlahy,
  2. zahradnické práce – trhání plevele, výsev a sázení zeleniny, okopávání, přesazovaní květin, sekání trávy, stříhání keřů, zalévání pozemku, jednocení rostlin, hrabání listí,
  3. dřevodílna – měření a řezání dřeva, určení druhu materiálu, výroba jednoduchých výrobků, práce na stojanové vrtačce, elektrické lupínkové pile, kombinované a vibrační brusce, natírání dřeva, šroubování, zatloukání hřebíku, použití smirkového papíru,
  4. péče o oděv a šití – praní a žehlení ručníků, triček, kalhot, skládání oblečení, základní šicí stehy, šití na šicím stroji, přišití knoflíku, péče o obuv,
  5. multifunkční dílna – výroba svíček, práce s enkaustickou žehličkou, práce se sklem (řezání, smaltování, bruska na sklo), práce s lisem na papír Bigshot, práce s polymerovou hmotou fimo a výroba dárkových a užitkových předmětů

U veškerých činností je kladen důraz na BOZP a hygienu práce.

Od druhého pololetí školního roku 2016/2017 se podařilo navázat spolupráci s firmou Flora Olomouc. Naši žáci budou docházet pravidelně každý týden 3 h na praxi do botanické zahrady. Zde se budou věnovat péči o zeleň, sběru odpadků, sázení bylinek apod.

 

Hodinová dotace

Hodinová dotace je 6 h týdně. Výuka probíhá ve dvou blocích. Jeden blok trvá 3 vyučovací hodiny.

 

Požadavky

Každý žák musí mít pracovní oblečení – montérky, tričko, mikinu, pracovní boty a rukavice.

 

 

Zpět