Svět: Amerika

Střední škola, základní škola a mateřská škola
pro sluchově postižené
Olomouc

 

Školní projekt

SVĚT

3. projektový den AMERIKA

22. 02. 2017


Vedoucí projektu: Kristina Nesvadbová

Na organizaci projektu se podíleli téměř všichni pedagogičtí pracovníci naší Praktické školy dvouleté – M. Štolcarová, G. Budínová, T. Dokoupilová, K. Voldánová, P. Spáčilová, J. Polešenský.

 

Úvod

SVĚT, to je název projektu, jež nás provází v tomto školním roce.

Měli jsme možnost zábavnou formou získat, procvičit a zdokonalit vědomosti o vybraných zemích EVROPY (Francie, Belgie, Maďarsko a Slovensko) a také nahlédnout do tajů života „ledového království“ ANTARKTIDY. Uchváceni faunou a flórou jsme se už těšili, co nás bude čekat příště.

Třetí projektový den jsme zasvětili AMERICE, jejím charakteristickým znakům, přírodním úkazům a dalším zajímavostem, které jsou pro daný kontinent typické. Na malou chvíli jsme
se také stali původním obyvatelstvem – Indiány.

 

Věková skupina

Projektu se zúčastnili všichni žáci naší Praktické školy dvouleté.

 

Cíl projektu

 1. určování správné geografické polohy v rámci celého světa,
 2. rozpoznání tvarů jednotlivých částí amerického kontinentu,
 3. umístění vybraných států – USA, Kanada, Mexiko, Brazílie,
 4. osvojení si charakteristických znaků vybraných států – vlajka, typický pokrm a nápoj, přírodní úkazy či jiné zajímavosti,
 5. rozpoznání fyziologických znaků příslušné rasy a seznámení se s původním obyvatelstvem,
 6. rozvoj pohybových dovedností – šamanský rituální tanec v doprovodu hudebních nástrojů,
 7. rozvoj smyslů – vnímání chutí a vůní vybraných pokrmů a připravovaného nápoje,
 8. rozvoj pracovních dovedností – práce s pracovním postupem, příprava nápoje dle receptu, výroba indiánské čelenky,
 9. rozvoj schopnosti spolupráce ve skupinách,
 10. rozvoj řečových dovedností, vyjadřování a obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení.

Časová dotace

Přípravná fáze: 2 hodiny

Vlastní akce: cca 5,5 hodiny

 

Časový harmonogram

ČasAktivita
8.00 – 8.45Zahájení projektového dne, prezentace v učebně s interaktivní tabulí.
8.45 – 9.15Svačina
9.15 – 10.30Zahájení pracovní /výtvarné/ činnosti ve svých třídách.
10.30 – 12.00Postupné plnění úkolů na jednotlivých stanovištích – 1., 2. (tematické pracovní listy, pracovní činnost ve cvičné kuchyňce).
12.00 – 13.00Spojení skupin, společné aktivity.
13.00 – 13.20Zhodnocení projektového dne.

 

Složení skupin a jejich doprovod:

První skupina: žáci třídy I./2 (1., 2.)

Druhá skupina: žáci tříd II./2 + I./1

 

Přehled stanovišť s úkoly:

 1. seznámení žáků s organizací třetího projektového dne,
 2. AMERIKA – prezentace v učebně s interaktivní tabulí,
 3. pracovní /výtvarná činnost – výroba indiánské čelenky, poslech indiánské hudby,
 4. pracovní činnost /cvičná kuchyňka/ – ochutnávka tortilla chips + dip (salsa), práce s pracovním postupem, výroba americké limonády,
 5. pracovní listy – vyplňování tematických pracovních listů,
 6. společná aktivita – rituální tanec za doprovodu hudebních nástrojů, zpěv indiánských a táborových písní,
 7. shrnutí projektového dne.

Zdroje a pomůcky

 • počítač, interaktivní tabule – pro práci s prezentací,
 • vytvořené pracovní listy s úkoly – vybrané státy, vlajky vybraných států, původní obyvatelstvo, přírodní úkazy a jiné zajímavosti z kontinentu,
 • výtvarné potřeby k výrobě indiánských čelenek – papír, pírka, tavná pistole, lepidlo, barvy, fixy, pastelky a další,
 • materiál k výrobě americké limonády, cvičná kuchyňka a její vybavení
 • potraviny k ochutnávce – dip + tortilla chips,
 • počítač k poslechu indiánské hudby,
 • rituální nástroje – perkuse (buben, dřevěné chrastítko s rukojetí).

Realizace projektu  

Dne 22. 02. 2017 proběhl na PŠ dvouleté již 3. projektový den s názvem AMERIKA.

Celý program jsme zahájili prezentací o daném kontinentu v učebně s interaktivní tabulí. Byla zaměřena na náhled geografické polohy v rámci celého světa, na rozdělení a rozpoznání tvarů jednotlivých částí kontinentu, umístění vybraných států a osvojení charakteristických znaků jako jsou přírodní úkazy, vlajky jednotlivých států, typické pokrmy a nápoje a v neposlední řadě jsme se také zaměřili na seznámení s původním obyvatelstvem – Indiány.

Proto jsme se po svačince odebrali do svých tříd a započali jsme výtvarnou činnost – výrobu indiánských čelenek, které nás provázely celým dnem. Při této činnosti jsme měli možnost zaposlouchat se do indiánské hudby.

Poté jsme se, rozděleni do skupin, prostřídali na dvou stanovištích. Na prvním stanovišti ve cvičné kuchyňce nás čekala ochutnávka tortilla chips (pražených kukuřičných lupínků) + dip (pikantní omáčky), také jsme si z připravených ingrediencí dle receptu vyrobili pravou americkou limonádu. Po vydatné a lahodné ochutnávce jsme se přesunuli na druhé stanoviště.

Tam už na nás na domečku čekaly připravené pracovní listy zaměřené na zopakování si všech znaků daného kontinentu, se kterými jsme se seznámili již na samém začátku dne a to při prezentaci v učebně s interaktivní tabulí.

Dále následovala společná aktivita obou skupin. Naše zraky se upíraly k Šamanovi, jehož rituální tanec za doprovodu bubnu, dřevěných chřestidel a hlasitých pokřiků byl dech beroucí. I my jsme si zatančili okolo ohně rituální tanec a pomohli tak vyhnat nepřátelský kmen z našeho území. Tanci samotnému však předcházely ještě další indiánské rituály – válečná kresba na obličej a indiánské jméno nemohlo chybět nikomu z našeho kmene.

Na úplný závěr, po bezprostředním a plně prožitém tanečním a hlasovém projevu, jsme si okolo ohně zazpívali indiánské a táborové písně.

 

Zhodnocení projektového dne

Uvolněná atmosféra nás provázela celým dnem, žáci PŠ dvouleté si užili všechny činnosti, což je nejkrásnější odměnou pro nás všechny, kteří jsme se na přípravě dne podíleli.

 

Zapsala: Kristina Nesvadbová, DiS

 

Fotografie z projektového dne zobrazíte ve Fotogalerii.

 

Zpět