Střední škola, základní škola a mateřská škola
pro sluchově postižené
Olomouc

Školní projekt

SVĚT

2. projektový den ANTARKTIDA

12. 1. 2017

Vedoucí projektu: Mgr. Petra Spáčilová

 

Organizátoři: Mgr. Jakub Polešenský, Mgr. Kateřina Voldánová, Tereza Dokoupilová, Kristina Nesvadbová, Dis.

 

Úvod

Pro letošní školní rok jsme se rozhodli našim žákům oživit výuku projektem na téma SVĚT. Bylo naplánováno několik projektových dnů, které se budou podrobněji zabývat jednotlivými kontinenty. Na podzim jsme navštívili Evropu a její vybrané státy (Slovensko, Francii, Maďarsko, Belgii).

V lednu jsme zavítali do Antarktidy – země věčného ledu a sněhu. Naši žáci měli možnost poznat blíže život kolem jižního pólu Země.

 

Věková skupina

Projektu se zúčastnili všichni žáci naší Praktické školy dvouleté.

 

Cíl projektu

 • Umět určit geografickou polohu daného kontinentu
 • Naučit se, co je pro daný kontinent charakteristické
 • Seznámit se s faunou a florou Antarktidy
 • Rozvoj výtvarných dovedností
 • Rozvoj schopnosti spolupráce ve skupině
 • Rozvoj řečových dovedností, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování, sebereflexe

Časová dotace

Přípravná fáze: 2 hodiny

Vlastní akce: cca 5 hodin

 

Časový harmonogram

 

Čas Aktivita
9:00 – 10:00Zahájení projektového dne, prezentace na interaktivní tabuli a následné plnění úkolů – Antarktida
10:00 – 11:45Společná práce – výtvarné znázornění jižní polokoule a části Antarktidy prakticky, doplňování místní fauny na danou polokouli
11:45 – 12:50Oběd
12:50 – 13:50Vzdělávací dokument o životě tučňáků
13:50 – 14:30Výroba vlastního tučňáka (výtvarná činnost)
14:30 – 15:10Výprava na jižní pól – procházka v okolí školy
15:10 – 15:25Zhodnocení projektového dne a rozdání odměny pro účastníky

Realizace projektu

Projektový den – Antarktida začal v 9:00 hod dopoledne po svačince. Program jsme zahájili všichni společně v učebně s interaktivní tabulí. Na začátek byla naplánovaná prezentace na téma Antarktida.

Nejdříve si žáci zopakovali všechny světadíly, a poté jsme se zaměřili na samotnou Antarktidu. Dozvěděli jsme se o podnebí, krajině a povrchu, který se na daném kontinentu nachází. Dále jsme se zaměřili především na místní faunu, takže nechyběli tučňáci, albatrosi, mroži, chaluhy…

Další aktivitou bylo nalepování obrázků zvířat na plasticky vytvořenou mapu Antarktidy, což nám velmi dobře posloužilo pro lepší upevnění znalostí o zvířatech žijících na jižním pólu. Nezapomněli jsme ani na zmínku o ledních medvědech, kteří žijí na severním pólu a upozornění na to, že lední medvěd nemůže potkat tučňáka, protože žijí na opačných pólech.

Po tomto dopoledním programu nám přišla vhod obědová pauza, během které jsme nasbírali síly na odpolední program.

Odpoledne jsme začali dokumentárním filmem ze života tučnáků (Adventures Of The Penguin King, 2013), kde jsme se dozvěděli mnoho pro nás nových a zajímavých informací ze světa tučňáků.

Po debatě o dojmech z filmu bylo návaznou aktivitou vytvoření vlastního tučňáka.

Žáci si vybrali ze tří předloh obrázků tučňáka a vybraný obrázek domalovali akrylovými barvami a bříško polepili bílou látkou. Všem se tučňáci moc povedli.

Ke konci odpoledne jsme se vypravili podívat ven, protože lednové počasí a mnoho sněhu nám dotvořilo příjemně atmosféru antarktického počasí. Neodolali jsme ani krátkému koulování.

Na závěr jsme se vyfotili a každý žák obdržel na památku barevný obrázek tučňáka jako vzpomínku na dnešní projektový den.

 

Zdroje a pomůcky

 • Velký atlas světa
 • Glóbus
 • Počítač, interaktivní tabule pro práci s prezentací na téma Antarktida
 • Ručně vyrobená plastická mapa Antarktidy
 • Obrázky zvířat žijících na jižním pólu
 • Výtvarný materiál na výrobu tučňáka (tvrdý papír, lepidlo, tužky, nůžky, akrylové barvy, šablony tučňáků, bílá netkaná textilie)
 • Písně se zimní tematikou
 • Film Adventures Of The Penguin King, 2013 (https://www.youtube.com/watch?v=pDUkoIo1wvY)

Zhodnocení projektového dne

Celý den probíhal v příjemné poklidné atmosféře. Žáci byli velice zvídaví a podle ohlasů si z projektu Antarktida odnesli mnoho hezkých zážitků.

 

Zapsala: Mgr. Petra Spáčilová

 

Fotografie z projektového dne zobrazíte ve Fotogalerii.

 

 

Zpět