Střední škola, základní škola a mateřská škola

pro sluchově postižené

Olomouc

 

Školní projekt

SVĚT

4. projektový den ASIE

21. 3. 2017

 

Vedoucí projektu: Tereza Dokoupilová

 

Organizátoři: Mgr. Gabriela Budínová, Kristýna Nesvadbová Dis., Mgr. Kateřina Voldánová, Mgr. Marcela Štolcarová, Mgr. Petra Spáčilová, Tereza Dokoupilová

 

Úvod

V rámci letošních projektových dnů s žáky navštěvujeme jednotlivé kontinenty. Tento měsíc jsme se vypravili do exotické Asie.

 

Věková skupina

Projektu se zúčastnili všichni žáci Praktické školy dvouleté.

 

Cíl projektu

 • Umět určit polohu kontinentu na mapě světa.
 • Najít největší státy asijského kontinentu.
 • Seznámit se s asijským kulturním prostředím.
 • Rozvoj výtvarných dovedností.
 • Naučit se lepší skupinové spolupráci.
 • Rozvoj řečových dovedností, obhajování svého názoru, komunikace s ostatními spolužáky.

Časová dotace

Přípravná fáze: 2 hodiny

Vlastní akce: cca 5 hodin

 

Časový harmonogram

ČasAktivita
8.00 – 8.45Zahájení projektového dne, prezentace v učebně s interaktivní tabulí.
8.45 – 9.10Svačina
9.10 – 10.20Tvoření čínských klobouků
10.30 – 11.45Pojídání rýže hůlkami, čajový obřad
12:50 – 13:35Kaligrafické znázornění svého znamení
13:45 – 15:00Upevňování znalostí, nalepování obrázků na mapu, vyplňování pracovních listů

Realizace projektu

Projektový den začal v 8 hodin prezentací, kde jsme si ukázali mapu Asie a postupně jsme se seznámili s největšími asijskými státy (Indie, Čína, Japonsko, Rusko). Postupně jsme si představili pokrmy, zvířata, rostliny a jiné zajímavosti, které jsou pro tyto státy typické. Po prezentaci následovala svačinka, a poté si žáci, ve svých třídách, pomocí různých výtvarných technik vyzdobili typické čínské klobouky, kterými se chrání zemědělci na rýžových polích proti slunci. Po zhotovení klobouků jsme se opět všichni setkali a věnovali se orientálním tradicím. Učili jsme se jíst rýži bambusovými hůlkami, a poté nás navštívila japonská gejša s tlumočníkem, která nás zasvětila do prastarého čajového obřadu. Po čajovém rituálu následoval oběd. Po obědě si žáci namalovali čínský znak, podle svého data narození. Při tomto úkolu jsme si vyzkoušeli kaligrafickou techniku. Nakonec jsme všechny nabyté znalosti zužitkovali při nalepování obrázků (zvířat, rostlin, staveb, oděvů a pokrmů) na ručně vyrobenou mapu Asie a při vyplňování pracovních listů, které prověřili, co jsme se za celý den dozvěděli.

 

Pomůcky

 • Mapa světa
 • Ručně vyrobená mapa Asie
 • Počítač, interaktivní tabule pro práci s prezentací
 • Obrázky lidí, zvířat, staveb, pokrmů a rostlin, které se nachází na asijském kontinentu
 • Výtvarné potřeby na výrobu čínských klobouků a kaligrafů (tvrdý karton, papír, jutový provázek, akrylové barvy, vodové barvy, nůžky, štětce, lepidlo)
 • Bambusové hůlky a čajová souprava
 • Pracovní listy s úkoly

Zhodnocení projektu

Celý den jsme si užívali tajemnou atmosféru asijského kontinentu a už se těšíme, kam zavítáme příště.

 

Zapsala: Tereza Dokoupilová

 

Zpět