STROJ ČASU PODRUHÉ

07. 06. 2021

Cestovní kancelář a „ZÁŽITKY Z DOB DÁVNÝCH“ už se opět hlásí.

Díky naší jedinečnosti, jsme se tentokráte podívali do STAROVĚKÉHO ŘÍMA!

A jistě se už všichni těšíte na report.

Pomocí kouzelného paraplete, stroje času,  jsme se přenesli s našimi známými odvážlivci z praktické školy dvouleté do starověkého Říma za posledním císařem Romulem Augustem, který nás provedl historií daného období.

Abychom směli strávit po boku císaře vzácné a nezapomenutelné chvíle, museli jsme se stát senátory a obléci si oděv, který napovídal o postavení ve společnosti.

Romulus Augustus nám ukázal své honosné sídlo, uchvátil nás svou mluvou – latinským jazykem, který dnes už známe jen z odborných terminologií.  Vzal nás také na trh s otroky, kde jsme se dozvěděli něco o tomto nelehkém “poslání“, neboť otroci nikdy nevěděli, co jejich pána napadne, jaké věci bude muset vykonávat.

Vyprávěl nám také o získaných územích za vlády jeho předchůdců. V tomto období vznikla proslulá  formace “želva“, při které se vojáci chránili pomocí štítů před nepřáteli. I my jsme si tuto formaci vyzkoušeli.

V neposlední řadě nás císař seznámil také s náboženstvím a kulturou starověké civilizace. Z historických památek, které zde byly v průběhu celého období vybudovány, nás mnohé přechází zrak ještě nyní.

Troufám si říci, milí čtenáři, že naše další výprava za dobrodružstvím dopadla skvěle.

Kam nás příště náš stroj času přenese? Nechte se překvapit.

S pozdravem vaše delegátka naší jedinečné cestovní kanceláře.

Autorka článku a fotografií: Kristina Nesvadbová, DiS.

Překlad do znakového jazyka