Testování bezdrátových technologií na ZŠ

15. 02. 2021

V pondělí 18. 1. 2021 proběhla dlouho plánovaná akce v rámci projektu  „Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením“, který je finančně podpořen Technologickou agenturou ČR, podporující výzkum a inovace (TA ČR).

Do školy se dostavili zástupci firmy PHONAK Ing. David a Ing. Škvareková, jejichž firma nám zapůjčení v rámci projektu umožnila. Ke spolupráci se mi podařilo získat i Ing. Bauera z Centra kochleárních implantací v Praze, který žákům využívající KI nastavil funkci umožňující toto spárování. Žáci tak nemuseli absolvovat cestu až do CKI v Praze. Této návštěvě předcházelo monitorování osobních sluchadel u žáků naší školy.  Předpokladem bylo, aby žáci měli takovou kompenzační pomůcku, která bude propojitelná s vybranou zesilovací technologií ROGER.

Všem vybraným žákům 4. A a 10. A byly bezdrátové technologie s jejich  užívajícími sluchadly propojeny. 

Bezdrátová technologie bude zapůjčena až do 26. 4. 2021. Měla by v praxi ukázat, do jaké míry je možné žákům umožnit kvalitnější vnímání sdělovaných informací v rámci jejich vzdělávání a také zda usnadní pedagogům i výuku. Naše škola získala tuto jedinečnou příležitost a jsem přesvědčena, že získané zkušenosti zainteresovaných pedagogů, ale i žáků  budou zcela jistě významné pro celý tento projekt.

Ráda bych ocenila kladný přístup rodičů žáků, kteří souhlasili, aby se jejich děti do tohoto projektu také zapojily.

Poděkování patří také celému vedení školy, ale i všem pedagogům, kteří tyto žáky vyučují, za jejich vstřícnost, ochotu a vzájemnou spolupráci při zkoušení těchto bezdrátových technologií.  

Autorka příspěvku: Mgr. Alexandra Tichá

Autorka fotografií: Mgr. Veronika Štefková