Tluče bubeníček, tluče na buben aneb BUBNOVAČKA proti domácímu násilí

22. 11. 2023

Pondělní dopoledne se školou nesly zvuky bubínků a netradičních hudebních nástrojů. Nebyla to hudební výchova ani muzikoterapie. Společně jsme bubnovali proti domácímu násilí. Preventivní program s názvem Bubnovačka, který každoročně pořádá centrum Locika, probíhal v prostorách podkrovní družiny. Letošní ročník Bubnovačky se konal pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla.

Paní učitelka SŠ Regina Valentíková, která je zároveň školní metodičkou prevence, si pro žáky připravila krátké divadelní scénky, při kterých žáci poznávali, zda se jedná o psychické násilí, fyzické násilí anebo sexuální násilí. Žáci správně všechny typy násilí poznali. Asistentka střední školy Kristina Nesvadbová, která je zároveň konzultantkou v oblasti intimity, vztahů a sexuality, paní učitelce s hraním divadla pomáhala. Ke konci představení upozornila také na aktuálně velký problém kyberšikany. Kolegům jsme doporučily využít zaslané materiály týkající se problematiky domácího násilí a danému tématu se ještě věnovat v třídnických hodinách.

Po první části programu (úvod do preventivního programu, hraní scének) paní učitelky a asistentky pedagoga s dětmi bubnovali. Posloužili jim k tomu bubínky, Orffovy nástroje, ale také vařečky či hrnce.  Bubnování bylo podkreslenu skladbou Chief white bears trans dance, ta nám pomáhala udržovat rytmus. Skladba se skládala ze dvou částí. Za zvuku bubnů všichni bubnovali, při ptačím zpěvu paní učitelka Regina chvíli uprostřed kruhu létala jako pták. Věříme, že zapojením se do akce Bubnovačka proti násilí budeme vědět, jak se správně zachovat v situaci, když uvidíme ve svém okolí násilí (v různých podobách). 

Do Bubnovačky na naší škole se zapojili vybraní žáci základní a střední školy. Děkujeme moc všem zúčastněným. Děkujeme centru Locika za nabídku, za zaslané preventivní materiály ohledně domácího násilí a možnost zúčastnit se. Dopoledne s bubínky jsme si moc užili.

Autorka článku a fotografií: Lenka Zbořilová

Překlad do znakového jazyka