„V SÍTI“ – školní projekt

16. 12. 2020

V úterý 8. prosince 2020 proběhl v naší škole projektový den věnovaný problému, který nyní v čase korona krize ustoupil spíše do pozadí: kyberšikaně.

Za zásadní tuto problematiku vnímáme i proto, že v době epidemie covid-19 stoupá v případě žáků četnost času tráveného na PC. Způsobuje to nutnost distanční výuky i nedostatek sociálních kontaktů s vrstevníky. Žáci vyhledávají zvýšenou měrou kontakty pomocí svých počítačů a chytrých telefonů a plně si neuvědomují rizika, která jim „v síti“ hrozí.

Projektový den vznikal za spolupráce učitelů II. stupně ZŠ a školního metodika prevence paní Mgr. Reginy Valentíkové. Jeho součástí byla příprava plakátů, žáci zhlédli instruktážní videa a probrali představené situace se svými pedagogy. Nabyté znalosti pak využili během řešení úkolů v pracovních listech. Zábavným vyvrcholením projektového dne se stala soutěž, při které žáci pomocí mobilních telefonů a kódů ukrytých na chodbě školy sestavovali poselství celé akce.

Autor článku: Mgr. Miroslav Šnajdr

Autorka fotografií: Mgr. Kateřina Motáková