Vánoční pásmo

13. 12. 2017

Dne 11. 12. 2017 jsme stejně jako v loňském roce navštívili Římskokatolickou faru sv. Mořice v Olomouci. Čekalo tam na nás vánoční pásmo skládající se ze tří částí. V první části jsme zhlédli divadelní představení o tom, jak se František z Assisi stal svatým a založil Františkánský řád, druhou částí nás provázela jedna z řádových sester, která nás prostřednictvím projekce seznámila s místem narození Ježíše, se třemi mudrci putujícími do země zaslíbené a se samotným městem Betlémem. V třetí části jsme se přesunuli do kostela a po mnoha schodech jsme měli možnost vystoupat až do míst, kde se nacházejí varhany. Pan varhaník nám představil tento unikátní nástroj, který patří nejen co do velikosti, ale i co do kvality mezi nejlepší v Evropě. Mohli jsme si prohlédnout jednu z píšťal a zazpívali jsme si také koledy dle přání našich žáků a jak jinak než za doprovodu varhan. Troufám si říci, že vánoční atmosféru jsme skutečně nasáli plnými doušky. Nádherné zvuky linoucí se z varhan nás mnohé provázejí ještě nyní.

Autorka příspěvku a fotografií: Kristina Nesvadbová DiS.