Ve jménu R.U.R. a Karla Čapka

20. 04. 2018

Ve dnech 12. až 14. dubna 2018 se v prostorách naší školy konal  VI. ročník výtvarné soutěže sluchově postižených žáků.

Letošního roku slavíme sté výročí vzniku Československé republiky, předchůdkyně naší České republiky. Téma pro šestý ročník Palety ticha se tedy doslova vnutilo samo od sebe.

My ale rádi chodíme neprošlapanými cestami. A na jedné z nich, směrované do minulosti vymezené vznikem ČSR, narazíme na rok 1920, kdy český dramatik Karel Čapek napsal svou skvělou divadelní hru R.U.R. a mezinárodní slovník obohatil novým slovem: Robot.

Karel Čapek byl skutečným mužem nové republiky vzniklé před sto lety,
28. října 1918. Spisovatel, novinář a dramatik pevných humanistických postojů, tak důležitých i v dnešní době. A tak jsme se rozhodli, připomenout si letošní významné výročí právě prostřednictvím spisovatele Karla Čapka a jeho robotů, neboť divadelní hra R.U.R. je nejen varováním před zneužitím techniky (hrozby, která je přítomna také v naší současnosti), je také o hledání lidství. Obojí je velmi aktuální i v dnešních dnech.

Šestý ročník mezinárodní výtvarné soutěže jsme tedy pod názvem „Ve jménu R.U.R. (Roboti jako lidé)“ věnovali Karlu Čapkovi a tématem se stali hrdinové jeho divadelní hry, roboti. Soutěž zaštítil coby patron známý olomoucký sochař Jiří Žlebek.

Jako tradičně jsme připravili bohatý doprovodný program. Zde bychom chtěli vyzvednout vystoupení divadelního souboru hejčínského gymnázia s divadelní hrou R.U.R. a skvělé taneční kreace souboru žáků naší školy pod vedením paní učitelky Reginy Valentíkové. Musíme rovněž připomenout motivační filmy zpracované panem Janem Crhonkem. K vidění byla (a bude ještě celý měsíc) rovněž výstava malíře Miroslava Těla.

Tak, jako v předchozích ročnících soutěžila pětičlenná družstva. O prvenství zápolilo celkem osm družstev: Žáci ze škol pro sluchově postižené z Českých Budějovic, Plzně, Hradce Králové, Valašského Meziříčí, Brna a Olomouce. Dále družstvo sluchově postižených žáků integrovaných v ZŠ Olomouckého kraje a mimo soutěž se zapojilo družstvo studentů hejčínského gymnázia v Olomouci.

Každé družstvo společně namalovalo velkoformátovou malbu na robotí téma. Vzniklo osm krásných děl. O jejich pořadí tentokrát rozhodovala pouze dvoučlenná komise ve složení paní B. Šnajdrová a H. Čermáková. Je pro nás skutečnou radostí, že se vítězem stalo družstvo naší školy. Na druhém místě skončil kolektiv ze SŠ, ZŠ a MŠ z Valašského Meziříčí. Třetí příčku obsadilo družstvo z MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené z Českých Budějovic.

Součástí výtvarné soutěže byl letos poprvé workshop. Jednotlivá družstva si v jeho průběhu sestavila v tělocvičně naší školy svého robota. Skelety robotů připravili s neobyčejným nasazením školníci naší školy pan Juraj Jiroutek. a Tomáš Pavlovský. O vítězi tentokrát rozhodovalo hlasování všech zúčastněných žáků a pedagogů. Na prvním místě skončilo družstvo ze SŠ, ZŠ a MŠ z Valašského Meziříčí. Na druhém místě družstvo z MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené z Českých Budějovic a na třetím místě nováček naší soutěže, družstvo ze ZŠ pro sluchově postižené  z Brna.

Poděkování organizátorů soutěže náleží našim skvělým žákům, vedení školy a všem ochotným kolegům ze všech úseků. A v neposlední řadě také laskavým sponzorům: Ekologické farmě Skřivánek z Branné a panu Lumíru Kantorovi.

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

Autor příspěvku: Mgr. Miroslav Šnajdr