Ve škole máme nový audiometr

15. 01. 2018

Koncem roku 2017 byl v naší škole firmou Widex Line spol. s r.o. instalován zcela nový moderní hybridní audiometr pro vyšetření tónové a slovní audiometrie. Tento nový přístroj Interacoustics AD629B nahradil starší, již nefunkční audiometr, který škola, ale i SPC při škole, dlouhodobě úspěšně využívali prostřednictvím své odborné pracovnice.

Přístroj škola mohla pořídit díky štědrým dárcům MUDr. Lence Kulichové – FONIATRIKA LK s.r.o. (Šumperk) a firmě Everstar s.r.o. (Šumperk), zastoupené Milanem Kulichem, kteří finanční částku 90.000 Kč škole poukázali prostřednictvím Nadačního fondu školy. Finančním darem 9.136 Kč se také podílela firma Widex Line spol. s r.o., zastoupená Ing. Petrem Dolečkem.

Díky zprovoznění nového audiometru bude opět možné ve škole, tedy v prostředí, které je pro děti známé a vstřícné, a které zná jejich individuální potřeby, provádět nácvik tónové i slovní audiometrie, orientační měření sluchu, ale také nácvik pro vyšetření sluchu v lékařském prostředí.

Ráda bych jménem dětí a žáků školy, ale také jménem ředitelky školy i touto cestou vyjádřila velké poděkování všem výše jmenovaným dárcům.
Vážení přátelé, Vaši dlouholeté přízně si nesmírně vážíme.

Autorka příspěvku: Mgr. Alexandra Tichá, speciální pedagog SPC