Ve stínu kapradiny – 2. projektový den pro žáky 2. stupně ZŠ a V. B

05. 12. 2019

2. projektový den tohoto školního roku se zaměřil na čtenářskou gramotnost. Název Ve stínu kapradiny je inspirovaný knihou Stín kapradiny spisovatele Josefa Čapka, kterou jsme se celý den zabývali ze všeho nejvíce.

První část projektového dne probíhala v interaktivní učebně, kde se žáci nejdříve dozvěděli něco o životě a dílech spisovatele, výtvarníka a novináře Josefa Čapka. Potom se podívali na nestárnoucí večerníček natočený podle Čapkovy knihy Povídání o pejskovi a kočičce. Následovala část věnovaná dílu Stín kapradiny, s jehož dějem se žáci seznámili díky ukázkám filmové adaptace této knihy. 

Po velké přestávce se žáci vrátili do svých tříd, kde dostali pracovní listy vytvořené speciálně pro tento den. Zde se hned prokázalo, kdo dával pozor a co si zapamatoval.

Poslední část projektového dne se nesla v kreativním duchu. Úkol zněl jasně – vytvořit návrh na obálku knihy Stín kapradiny. Po prvotním návrhu nakresleném a napsaném tužkou se žáci postupně přesouvali do výtvarné učebny, kde svým návrhům dávali jasnější podobu i barvu. Vznikly tak opravdu zajímavé kousky, na které byli žáci právem pyšní.

Celý den jsme si velmi užili a prožili ho v pohodové a klidné atmosféře.

Autorky textu i fotografií: Mgr. Alžběta Pavelková, Mgr. Zuzana Mazalová