Výlet do Zoo na Svatém Kopečku

26. 04. 2022

V pátek 22. 4. 2022 jsme společně s dětmi vyrazili do Zoo na Svatém Kopečku. Sluníčko zůstalo sice během celého výletu skryté pod velkými mraky, zvířatům to ale nijak nevadilo a my tak měli krásný výhled na většinu zvířat.

S dětmi jsme si společně zopakovali jména zvířat a zvuky, které vydávají. Děti byly tradičně nejvíce nadšené z krmení koz a možnosti si je pohladit, pohrát si s nimi.

Výlet byl velmi povedený, každý z nás si našel něco svého. Myslím, že si výlet užily jak děti, tak i tety. 🙂

Autorka příspěvku: Mgr. Tereza Grulichová

Autorka fotografií: Bc. Marcela Václavková, Kristýna Kučerová

Překlad do znakového jazyka