Workshop pro asistenty pedagoga

05. 04. 2024

Dne 26. 3. 2024 pořádaly pracovnice SPC pro sluchově postižené workshop pro asistenty pedagoga, které se podílejí na vzdělávání žáků se sluchovým postižením v běžných školách. Zájem byl obrovský, z celého olomouckého kraje se dostavilo 19 asistentek pedagoga. Děkujeme za ukázkové hodiny paním učitelkám Stratilové, Pečivové, Hlouškové, Odstrčilové, Piňosové a Vitáskové.

Zpětná vazba

Dobrý den,
touhle cestou bych Vám chtěla poděkovat za velmi naučný, inspirativní workshop na Vaší škole. Byla jsem se podívat do výuky  v 1. třídě a v MŠ. Velice se mi líbilo, jak výuky probíhaly. Paní učitelky byly otevřené k zodpovídaní otázek, velice zajímavé bylo povídání, které proběhlo po ukázce výuky.
Ještě jednou děkuji, že jsem se mohla zúčastnit workshopu. Snad rodiče holčičky, které dělám asistentku, dostanou ,,rozum“ a dají dceru na Vaši školu. Myslím si, že studium na Vaší škole by jí pomohl usnadnit život s jejím sluchovým postižením. 
Helena Hrubíčková 
Asistentka pedagoga ZŠ Boženy Němcové, Přerov 

Bylo mi potěšením, že jsem navštívila Vaši školu a mohla se zúčastnit vzdělávání sluchově postižených žáků. Měly jsme možnost nahlédnout do hodin a získat nové poznatky, jak s těmito dětmi pracovat, jaké používají kompenzační pomůcky, např. sluchadla resp. naslouchadla, indukční smyčky, globální čtení – obrázky, atd. V neposlední řadě pro tyto jedince je důležitá komunikace, znaková řeč, jak s těmito žáky mluvit, psát krátká jednoduchá sdělení, používat obecně známá slova….atd.
Na závěr bych chtěla říct, že tento handicap by tedy neměl být něčím, co by nás mělo odradit od našich snů a běžného způsobu života.
ZŠ Dubicko

Prostředí školy je velmi příjemné. Panuje zde přátelská a rodinná atmosféra. K dětem se  přistupuje  individuálně. Hodina je dobře organizačně promyšlena. Byla to pro mě přínosná zkušenost, za kterou jsem velmi vděčná.
S pozdravem Pavla Vařeková, ZŠ Hoštejn

Od setkání jsem nic moc neočekávala a musím říct, že jsem byla opravdu nadšená. Nejen, že nám paní pedagožky daly spousty cenných rad a doporučení, ale i možnost podívat se přímo do výuky, která  byla úžasná. Mohly jsme probrat individuální potřeby dítěte a získat rady, dokonce i materiály a vše potřebné k tomu, aby se nám s našimi dětmi dobře pracovalo  a mohly jsme je co nejvíce rozvíjet. Setkání hodnotím na výbornou a doufám, že takových setkání bude víc. Moc děkuji za pozvání.
Nikola Bártková, ZŠ Náměšť na Hané

Dobrý den, děkujeme za velmi pěknou inspiraci k činnosti s žákem se zdravotním omezením. Příjemné prostředí a samozřejmě zaměstnanci nás určitě motivovali k smysluplné a pestré činnosti. Velice zajímavé byly učební pomůcky, přibližující žákovi běžný život a prostředí kolem něj. Setkání bylo pro naši školu přínosem v této oblasti. Těším se na další setkání, kterého se ráda zúčastním.
Ivana Lichnovská, asistent, ZŠ Potštát

Úvodem bych chtěla moc poděkovat,  že jsem se mohla dne 26. 3. 2024 zúčastnit workshopu pro AP ve škole pro sluchově postižené.
Byla to skvělá zkušenost a odnesla jsem si spoustu nových informací a nápadů. 
Také chci poděkovat za přístup všech zaměstnanců Vaší školy. Byli moc milí a ochotní nám odpovídat na všechny dotazy. Cítila jsem se tak u Vás příjemně. 
Nejvíce mi však dal čas strávený ve vyučovacích hodinách. Být přímo u vzdělávání žáků
s různým sluchovým postižením byla pro mne obrovská zkušenost. 
Ještě jednou moc děkuji 
Petra Plhalová, ZŠ Přerov,  Boženy Němcové
 

Seminář, kterého jsem se zúčastnila dne 26.3.2024 ve SPC a Základní škole pro sluchově postižené v Olomouci, byl pro mě jedním slovem skvělý. Možnost účastnit se přímé výuky
a vidět práci pedagogů s dětmi, byla pro mě nejen velmi obohacujícím, ale i příjemným
a naplňujícím zážitkem. Měla jsem možnost kdykoliv se zeptat na postup nebo řešení problémů, které řeším při vlastní práci. Všichni pedagogové byli velmi vstřícní a podělili se o své zkušenosti, popřípadě o tipy, které se jim v praxi osvědčily. Atmosféra celé školy byla příjemná, přátelská a působila na mě klidným a bezpečným dojmem. Věřím, že všechny děti, které školu navštěvují, mají možnost se vzdělávat velmi kvalitně a zároveň takřka v domácím prostředí. Ještě jednou děkuji za pozvání a ráda se zúčastním dalších projektů.
S pozdravem Michaela Kubaláková – Základní škola Zdeny Kaprálové Vrbátky

Dobrý den,
moc děkuji za dnešní prohlídku budovy a Váš čas, který jste nám věnovala. 
Paní učitelka v první třídě mi předvedla ukázkovou hodinu českého jazyka a poté mi zodpověděla pár dotazů. Před odchodem jsem měla možnost prohlédnout si nádhernou školku, která je úžasně vybavená. 
Děkuji ještě jednou za motivaci a inspiraci.
Mgr. Michaela Čepová, Spec. ped. ZŠ Přerov B. Němcové