Zachycen v sociálních sítích

15. 05. 2021

Sociální sítě nám v mnohém mohou v životě pomáhat, ale mohou se stát také naším nepřítelem. O tom, jakou moc mají sociální sítě jsme se mohli na střední praktické škole dozvědět během projektového dne s názvem Zachycen v sociálních sítích, který se konal ve čtvrtek 11. května 2021. Do příprav na tento den se zapojili odborníci z P-centra Olomouc. Nejdříve jsme potřebovali zjistit, jak často žáci využívají sociální sítě a co je v této oblasti zajímá. Společně jsme vytvořili pro žáky dotazníky, které nám po vyhodnocení pomohly, jakou cestou se projektový den bude dál ubírat. Z vyhodnoceného dotazníku nám v P-centru natočili krátký videomateriál tzv. šitý na míru pro naše žáky.

Nastal očekávaný den. První vyučovací hodinu jsme se online spojili s P–centrem. Následovalo zhlédnutí připraveného videomateriálu a diskuse žáků s pedagogy nad tímto krátkým filmem. Nakonec jsme měli ještě příležitost se opět online spojit s P–centrem a zeptat se jich na další naše záludné otázky. Poučné video se líbilo žákům i učitelům.

Po krátké pauze následovala skupinová práce v jednotlivých třídách dle výběru třídních učitelů. Seznam nabízených aktivit byl velmi pestrý: desková hra Městečko Kybernetov z NÚKIB, pracovní listy na téma sexting, kyberšikana, phishing či kybergrooming od paní Kristýny Houškové, pracovní listy připravené kolegyní Lenkou Zbořilovou, četba příběhu v knize Vanda a Eda v onl@jn světě, film Na hory, seriál Marty is dead a výtvarný projekt na téma Zachycen v sociálních sítích.

Tento poučný projektový den si nenechala ujít ani Esmeralda Zelená. Tato dáma byla opravdu lapena do sociálních sítí a doufala, že se díky návštěvě tohoto projektového dne své závislosti zbaví. A podařilo se jí to? Ano. Žákyně Viktorka vzala nůžky a všechny závislosti na sociálních sítích odstřihla.

Ráda bych poděkovala paní Mgr. Veronice Horákové a jejím kolegům z P–centra, kteří pro nás natočili video a provázeli nás během našeho projektového dne.  Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost za doporučení deskové hry Kybernetov a za věnování pěti knih Vanda a Eda v onl@jn světě. Paní Kristýně Houškové za možnost využití materiálů s názvem Buď hrdina a zachraň králíka Eastra. Děkuji všem kolegům, kteří se na projektovém dni podíleli.

Věříme, že každý žák si kromě osvědčení odnesl z projektového dne nějaké cenné informace nebo důležité poučení, jak se bezpečně chovat na internetu.

Zapsala Mgr. Regina Valentíková alias Esmeralda Zelená

Překlad do znakového jazyka