ZÁHADNÁ LÁTKA BEZE JMÉNA

13. 05. 2019

výukový školní program v Pevnosti poznání Olomouc

V pátek 10. 5. 2019 žáci VIII. A, VIII. B, VIII. C a X. třídy ZŠ spolu se svými třídními učitelkami navštívili Pevnost poznání. Zúčastnili se výukového školního programu zaměřeného na chemii. Hráli si na badatele a luštili záhadu neznámé látky pomocí jednoduchých laboratorních postupů. Program byl realizován dle současných moderních trendů výuky.
Žáci bádali ve dvojicích, vzájemně si pomáhali a všechno si zapisovali. Práce v laboratoři je zaujala, při práci s laboratorními pomůckami (pipetami, střičkou) postupovali opatrně. Se zaujetím sledovali reakce s kyselinou a zásadou.

Na závěr si mohli žáci prohlédnout expozici – Světlo a tma a odpočinout si při sledování filmu o vesmíru v planetáriu. Žáci odcházeli obohaceni o nové poznatky a moc spokojeni.

Autorka textu a fotografií: Mgr. Pavla Crhonková