Zahájení školního roku

05. 09. 2019

2. září. Pro mnohé žáky normální začátek školního roku. Avšak šest dětí vstupuje do školních dveří poprvé. Všichni žáci si sdělují zážitky z prázdnin, smějí se a baví se. Jen prvňáčci se urputně drží svých rodičů a s trochou obav, ale i zvědavosti, napjatě čekají v tělocvičně na svou chvíli. V jejich
očích se zračí otázky: Co mě čeká? Bude se mi tu líbit? Budu mít kamaráda?
Po projevech paní ředitelky a paní zástupkyně přivedli prvňáčky na pódium nejstarší žáci. Třídní učitelka děti přivítala, předala jim dárečky a odvedla si žáčky do třídy. Tam si každý „ulovil“ své jméno a našel si židličku. „Můžeme začít!“
Přejeme prvňáčkům hodně úspěchů, hodně kamarádů a spoustu zážitků.

Autorka textu: PaedDr. Kamila Říkovská
Autorka fotografií: Lenka Látalová