Střední škola, základní škola a mateřská škola
pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

Školní projekt

Projektový den s koloběžkou

30. 5. – 2. 6. 2017

 

Organizátoři projektového dne:

Hlavní koordinátorka projektových dnů: PaedDr. K. Říkovská

Fotodokumentace: PaedDr. K. Říkovská, L. Látalová, Mgr. E. Svobodová

Tlumočili: všichni zúčastnění pedagogové

Závěrečnou zprávu z projektového dne vytvořila: PaedDr. K. Říkovská

Zprávu rodičům vytvořila: PaedDr. K. Říkovská

Nástěnku z pořízených fotografií vytvořila: PaedDr. K. Říkovská, Mgr. M. Hubištová

Text na webové stránky zpracovala: Mgr. E. Svobodová, Mgr. K. Vitásková, PaedDr. K. Říkovská

Vytvoření pracovních listů k tématu: PaedDr. K. Říkovská, kopírovala L. Kučerová

Stravu a cestovní příkazy zajistila: L. Kučerová

Žádost o povolení akce zajistila: Mgr. M. Hubištová

Zajištění a organizace: PaedDr. K. Říkovská

 

Úvod

Poslední projekt školního roku 2016/2017 jsme nazvali Projektový den s koloběžkou. Cílem projektového dne bylo seznámit žáky s dopravními předpisy v reálné situaci, procvičit dopravní značky a vyzkoušet základy první pomoci. Všechny tyto činnosti probíhaly během výletu na koloběžkách.

 

Věková skupina

Projektu se zúčastnili všichni žáci ZŠ, tedy prvního i druhého stupně.

 

Časová dotace v rámci vyučovacího procesu

 • vlastní akce (2 – 4 hodiny, podle věku žáků)
  • viz průběh akce
 • závěrečná fáze (cca 1 vyučovací hodina)
  • doplňování pracovních listů, vlepení do cestovatelských deníků

Časový harmonogram

30. 5. a 31. 5. 2017

 • 9:37 odjezd vlakem do Hluboček
 • 10:00 – 11:00 krátký program v areálu, seznámení s dopravními situacemi na místním dopravním hřišti, trénink jízdy na koloběžkách, svačinka
 • 11:00 – 14:00 jízda na koloběžkách po cyklostezce do Olomouce, návrat do školy tramvají z Bělidel

2. 6. 2017

 • 9:37 odjezd vlakem do Hluboček
 • 10:00 – 12:00 program v areálu, seznámení s dopravními situacemi na místním dopravním hřišti, trénink jízdy na koloběžkách, svačinka, hry, úkoly a soutěže s dopravní a zdravotní tématikou
 • 12:03 odjezd vlakem do Olomouce, návrat do školy

Průběh akce

Tato akce probíhala ve třech dnech 30. 5., 31. 5. a 2. 6. 2017. Každý den vyrazila jiná skupina žáků vlakem do Hluboček v 9:37. Skupiny byly vybrány podle fyzických schopností a podle věku. První skupinu tvořily děti III. A, IV., VI. B, IX. A a IX. B., pedagogové PaedDr. K. Říkovská, PaedDr. Z. Úlehlová, A. Weibergerová. Ve druhé skupině byli žáci VI. A, VI. C, VII. A VIII., pedagogové Mgr. K. Vitásková, Mgr. M. Skřivánková a L. Látalová. Tyto skupiny měly totožný program – odjezd vlakem do Hluboček, zapůjčení koloběžek a přileb ve skiareálu, jednohodinový program na místním dopravním hřišti s tréninkem jízdy na koloběžkách a seznámením s dopravními situacemi, následovala dvou až tříhodinová jízda na koloběžkách po cyklostezce do Olomouce – Bělidel. Jízdu jsme přerušovali hrami a soutěžemi s dopravní a zdravotní tématikou, odpočívali v parcích, aby děti mohly dodržovat pitný režim. Skupina nejmenších dětí z I. A, I. B, II. A a II. B měla program přizpůsobený jejich věku a schopnostem – po příjezdu vlakem do Hluboček děti strávily dvě hodiny ve skiareálu, kde jezdily na zapůjčených koloběžkách po dopravním hřišti a plnily hravé úkoly z dopravní výchovy a první pomoci. Ve dvanáct hodin odjely vlakem zpátky do Olomouce. Skupinu vedly pedagožky Mgr. D. Stratilová, Mgr. H. Hloušková, Mgr. E. Svobodová a Mgr. T. Jiříčková. Program zajistili instruktoři firmy Newman school za cenu 180 Kč. Následující den žáci vypracovali pracovní listy týkající se dopravy a první pomoci.

Žáci, kteří se výletů nezúčastnili, vypracovávali ve škole pracovní listy s dopravní a zdravotní tématikou, hráli na interaktivních tabulích hry www.besip.czwww.skodahrou.cz, po svačině jezdili na školních koloběžkách v areálu školy.

 

Zdroje a pomůcky

 • pracovní listy pro žáky
 • koloběžky, přilby, dopravní značky, dopravní hřiště
 • zdravotnický materiál

Zhodnocení projektového dne

Tento projekt se zdál být fyzicky náročný a tak jsme připravili raději více verzí pro zpáteční cestu. Pokud by někdo z dětí jízdu nezvládal, počítali jsme s nástupem na vlak ve Velké Bystřici, nebo by nás zachránilo školní auto kdekoliv. Nic z toho jsme nevyužili, děti chtěly pokračovat dál, takže dojely až do Olomouce. Cesta vedla pěknou asfaltovou cyklostezkou kolem řeky Bystřičky a tak jsme se na velkých kolech půjčených koloběžek rychle přibližovali k Olomouci. Hry a soutěže v parku děti také bavily, navíc se staly příjemným odpočinkem v těchto velmi horkých dnech. Dorazili jsme hodně unavení, ale nadšení. Kromě pohodové jízdy na cyklostezkách se žáci naučili bezpečně přejíždět silnice, bezpečně se pohybovat ve skupině v silničním provozu, vzájemně si pomáhat. Celý projektový den proběhl v uvolněné atmosféře a žáci i pedagogové si tento den náležitě užili.

Dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě či průběhu projektového dne.

Fotografie z akce naleznete ve Fotogalerii.

 

 

Zapsala: PaedDr. K. Říkovská