Za dávnou minulostí

uvodni

12. 10. 2016

Organizátoři projektového dne:

 • 1.­–3. třída:  E. Svobodová, Z. Mazalová
 • 4.–6. třída:  M. Skřivánková
 • 7.–9. třída:  K. Vitásková, M. Šnajdr

Příběh připravili a zahráli: E. Svobodová, Z. Mazalová, M. Skřivánková, K. Vitásková, M. Šnajdr, L. Kučerová, T. Pavlovský

Vytvoření textu s obrázky:  Y. Kryštofová

Úprava textu pro mladší žáky:  K. Říkovská

Motivační film o JA (Jižní Americe) vyrobila: E. Svobodová

Zapůjčení živých zvířátek:  Z. Kuchtová, V. Piňosová, M. Skřivánková

Dopis od K. K. napsala a pro všechny žáky nakopírovala a opálila: Z. Mazalová

Výtvarnou část dne připravil: M. Šnajdr

Kostýmy zapůjčila: M. Skřivánková

Loď vyrobil: T. Pavlovský

Filmy k promítání přichystala: K. Vitásková

Zeměpisné mapy a materiály ze zeměp. učebny přichystala: K. Říkovská

Obrázkové mapy připravila: M. Skřivánková

Orchideje zapůjčila: H. Hloušková

Fotodokumentace: L. Látalová

Video a zpracování filmu: P. Crhonková

 

 

Úvod

První projektový den školního roku 2016/2017 jsme spojili zároveň se zahájením celého projektového roku, který jsme nazvali Cesta do Jižní
a Střední Ameriky. V několika projektových dnech chceme žákům tento světadíl přiblížit, a to z několika úhlů pohledu. Chceme žáky seznámit
se světem flory a fauny, stravováním, kulturou, světem sportu i historií obyvatel tohoto zajímavého a pro nás tolik odlišného světadílu.

Věková skupina

Projektu se zúčastnili všichni žáci ZŠ, tedy prvního i druhého stupně. Žáci byli rozděleni na tři skupiny podle věku.

 

Časová dotace v rámci vyučovacího procesu

Přípravná fáze (cca 1–2 vyučovací hodiny)

 • výroba cestovatelských deníků v rámci PČ všemi žáky
 • seznámení žáků s organizací prvního projektového dne
 • seznámení žáků s plánem projektového roku

Vlastní akce (4–6 hodin, podle věku žáků)

 • viz průběh akce

Závěrečná fáze (cca 2 hodiny)

 • výtvarné zpracování obrazů z historie Mayů a Aztéků – výzdoba dveří tříd
 • práce s textem a obrázky
 • lepení zpracovaných pracovních listů do cestovatelských deníků

Časový harmonogram

11. 10. 2016

 • seznámení žáků s plánem projektového roku
 • seznámení žáků s organizací prvního projektového dne
 • výroba cestovatelských deníků
 • tyto aktivity jsou realizovány s třídními učiteli v jejich hodinách
 • po vzájemné domluvě je možno realizovat aktivitu v jiných hodinách, např. PČ, VV

12. 10. 2016

 • sraz v 8:15 v tělocvičně školy
 • 8:15–8:45 – zahájení s dramatizací příběhu
 • 8:45–8:50 – přivítání všech zúčastněných, seznámení s programem dne
 • 8:50–9:20 – interaktivní prohlídka výstavy map, rostlin, zvířátek a různých předmětů, vztahujících se k JA
 • 9:20–9:40 – svačinka – tortilla s ochutnávkou JA ovoce
 • 9:40–11:15 – promítání filmu Pocahontas (1.–6. třídy), Dobytí ráje (7.–10. třídy)
 • 11:15 až konec vyučování – výtvarné aktivity

13. 10. 2016

 • dokončení výtvarných prací a jejich instalace na dveře tříd
 • práce s textem a obrázky v rámci hodin JJK a českého jazyka, shrnutí
 • zpracování výstupů z projektu (pracovní listy, obrázky, fotky) – dle rozvrhu jednotlivých tříd ve spolupráci s třídními učiteli a výtvarníkem, Mgr. Mirkem Šnajdrem

Průběh akce

Pedagogové ZŠ se v rámci metodického sdružení rozhodli vybrat téma pro školní rok 2016–2017 – Cesta do Jižní a Střední Ameriky. Během několika projektových dnů bychom chtěli žákům přiblížit tento zajímavý světadíl. První projektový den jsme chtěli žákům ukázat co nejvíc zajímavě a poutavě. Proto jsme zvolili dramatizaci příběhu o Kryštofu Kolumbovi a interaktivní prohlídku zvířat, rostlin a různých předmětů v tělocvičně školy. Tento plán si vyžádal spolupráci i s jinými úseky školy. Pan školník Tomáš Pavlovský vyrobil krásnou dřevěnou loď a také nám zahrál Kryštofa Kolumba, vedoucí školní kuchyně s kuchařkami připravily výborné tortilly a nachystaly ukázky exotického ovoce s ochutnávkou.

Příběh připravili a zahráli pedagogové: Svobodová, Mazalová, Skřivánková, Vitásková, Šnajdr, pan školník Pavlovský a žáci 2. B a 6. A. Pojednával
o připlutí lodi s Kryštofem Kolumbem k břehům Ameriky a jeho setkání s místními obyvateli – indiány. Příběh byl poutavý a líbil se žákům, pedagogům i hostům.

V další části programu měli žáci se svými učiteli a asistenty možnost vydat se do Jižní Ameriky za poznáním – prohlédnout si zeměpisné mapy, obrázkové mapy, obrázkový materiál, živá zvířátka jako: želvy, morčata a papouška, některé druhy rostlin a orchidejí, ukázky potravin: třtinový cukr, kukuřici, kávová zrna, kakaové boby, rýži, apod. Tato aktivita všechny obohatila o zajímavé poznatky. Následovala výborná svačinka s JA ovocem a tortillami a promítání filmů. Třídy 1.–6. sledovaly film Pocahontas v tělocvičně školy, třídy 7.–10. se přemístily do učebny s IAT a zhlédly film Dobytí ráje. Závěrečnou činností projektového dne bylo malování na dveře tříd.

 

Zdroje a pomůcky

 • výroba lodi z odpadového materiálu
 • zakoupení knihy Obrázkové mapy
 • zapůjčení kostýmů a paruk
 • výroba papírových čelenek na vystoupení
 • krátký film na interaktivní tabuli zaměřený na JA
 • pracovní listy a texty související s tématem JA
 • velkoformátové výkresy pro výrobu obrázků na dveře tříd
 • vodové barvy, tuš, štětce
 • fotoaparát, tiskárna, papíry – tisk pracovních listů a fotografií

Zhodnocení projektového dne
Celý projektový den proběhl v nádherné a pohodové atmosféře.

Za zdárný průběh akce děkuji organizátorům a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě či průběhu dne.

Zvláštní poděkování patří zástupkyni ředitelky školy Evě Červinkové za pomoc při řešení organizačních záležitostí, zástupci ředitelky školy Václavu Vojákovi za spolupráci s technickým úsekem školy a zejména ředitelce školy Martině Michalíkové za podporu a umožnění realizace celého projektu.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lcos8ZevAh0&t=0s

 

Fotografie z projektového dne zobrazíte ve Fotogalerii.

 

Autor příspěvku: Mgr. Monika Skřivánková

 

Zpět