Střední škola, základní škola a mateřská škola
pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

 

Školní projekt

 

Za hudbou a tancem do Jižní a Střední Ameriky

 

 

16. 2. 2017

 

Organizátoři projektového dne:

 • 1.­–3. třída:  D. Stratilová, T. Jiříčková.
 • 4.–6. třída:  T. Vozáková,M. Skřivánková.
 • 7.–9. třída: M. Voždová.

Příprava a realizace hudebního vystoupení (bubnování): M. Voždová + 8. třída.

Vytvoření pracovních listů k tématu:  D. Stratilová, T. Jiříčková, M. Voždová, M. Skřivánková.

Zapůjčení hudebních nástrojů: M. Skřivánková.

Kooperace se ZUŠ Campanella: M. Skřivánková.

Vytvoření a organizace herních stanovišť: D. Stratilová, T. Jiříčková.

Výtvarné zpracování plakátu a pozvánek: M. Šnajdr, P. Ambrosová.

Výzdoba tělocvičny: T. Vozáková, M. Skřivánková, L. Látalová.

Technické zabezpečení: T. Pavlovský, J. Jiroutka.

Fotodokumentace: L. Látalová.

Video a zpracování filmu: P. Crhonková.

Občerstvení: J. Reitingerová

Programem provázela: D. Stratilová

Tlumočila: K. Vitásková

Nástěnka: T. Vozáková    

 

Úvod

Třetí projektový den školního roku 2016/2017 jsme nazvali Za hudbou a tancem do Jižní a Střední Ameriky. Cílem projektového dne bylo seznámit žáky s odlišnou kulturou zemí tak vzdáleného světadílu. Tento den byl nejen o poznání, ale i o vlastním prožitku všech zúčastněných. Navštívili jsme karneval v Riu, a to s parádním programem.

 

Věková skupina

Projektu se zúčastnili všichni žáci ZŠ, tedy prvního i druhého stupně.

 

Časová dotace v rámci vyučovacího procesu

Přípravná fáze (cca 1–2 vyučovací hodiny)

 • seznámení žáků s programem projektového dne
 • výroba a příprava kostýmů nebo masek.

Vlastní akce (4–5 vyučovacích hodin, podle věku žáků)

 • viz průběh akce.

Závěrečná fáze (cca 2 hodiny)

 • práce s textem a obrázky, luštění křížovky.
 • lepení zpracovaných pracovních listů do cestovatelských deníků.

 

Časový harmonogram

13. 2. – 15. 2. 2017

 • seznámení žáků s programem a organizací prvního projektového dne.
 • výroba a příprava kostýmů nebo masek.
 • aktivity jsou realizovány s třídními učiteli v jejich hodinách.
 • po vzájemné domluvě je možno realizovat aktivitu v jiných hodinách, např. PČ, VV, HDV.

16. 2. 2017

 • sraz v 8:00 v tělocvičně školy.
 • 8:15 – zahájení, přivítání všech zúčastněných, seznámení s programem dne.
 • 8:20 – v rytmu bubnů –  vystoupení osmé třídy pod vedením M. Voždové.
 • 8:30 – napříč Amerikou – soutěže a hry v tělocvičně školy.
 • 9:30 – pojďte s námi do Ria – představení masek jednotlivých tříd.
 • 9:50 – barevné překvapení – ovocný koktejl a bábovka několika barev.
 • 10:15 – hudební a taneční vystoupení ZUŠ Campanella.
 • 11:00 – volná zábava, tanec, fotografování.

17. 2. 2017

 • zpracování výstupů z projektu (pracovní listy, obrázky, fotky) – dle rozvrhu jednotlivých tříd ve spolupráci s třídními učiteli.

Průběh akce

V rámci tématu projektového roku jsme opět zavítali do Ameriky, tentokrát za kulturou. Zaměřili jsme se na hudbu a tanec, snažili jsme se nejen o získání nových poznatků z této oblasti, ale také o vlastní prožitek.

Projektový den zahájila 8. třída v rytmu bubnů pod vedením paní učitelky Voždové. Připravili si krásně rytmické vystoupení na konga, djembe a chřestidla. Sklidili obrovský potlesk a obdiv.

Také mezi nás zavítali vzácní hosté z Peru – zpěvačky ZUŠ Campanella, které nám přijely zazpívat několik amerických písní pod vedením sbormistryně Jany Synkové. Dále nás navštívili dva chlapci ze Španělska, Lukáš a Matouš, kteří nám zazpívali a zahráli na kytaru a taneční trio z Bolívie, Eliška, Bára a Kamila. Ty nás rozparádily v rytmu samby. Tímto bych chtěla poděkovat všem účinkujícím a zejména ředitelce základní umělecké školy Campanella Ivetě Hlubinkové za skvělou spolupráci.

Žáci naší základní školy (také pedagogové a hosté) se účastnili projektového dne v karnevalových kostýmech či maskách, které si někteří z nich sami vyrobili. Vyzkoušeli si tak, jaké to asi je na opravdovém karnevale v Riu. Všichni se předvedli v maskách a zatancovali si nejen v rytmu samby. Formou her jsme navštívili Dakar, Amazonku, přešli tělo anakondy, vyhnuli se dravým piraňám, poskládali obrázky, roztřídili víčka podle barev, našli správné jezírko pro leknín nebo házeli pomerančem.

Po náročném putování napříč Amerikou jsme dostali pořádnou žízeň, a tak jsme se zastavili v Riu na koktejl a barevnou bábovku.

Nakonec jsme si prohlédli a vyzkoušeli originální, převážně jihoamerické hudební nástroje, např. bonga, djembe, kudukudduppu, flétny, dešťové hole, hrací žáby, chřestidla apod. Zjistili jsme, že jsou to nástroje hlavně z přírodních materiálů, a že vydávají zvláštní zvuky a mají zajímavé názvy.

 

Zdroje a pomůcky

 • výroba kostýmů a masek.
 • výroba pozvánek a plakátu.
 • pracovní listy a texty vycházející z tématu JA.
 • fotoaparát, tiskárna, papíry – tisk pracovních listů a fotografií.
 • výzdoba tělocvičny ­- zakoupení girland, balonků a vlaječek.

Zhodnocení projektového dne

Projektový den se vydařil. Český jazyk a matematiku jsme pro tento den nechali ve třídách a místo toho jsme si odnesli nové poznatky z hudebně dramatické výchovy, ze zeměpisu a přírodopisu, a užili jsme si tanec i zábavu.

Za zdárný průběh projektového dne děkuji organizátorům a všem, kteří se tohoto dne zúčastnili.

Poděkování patří také vedení školy za podporu a umožnění realizace tohoto projektu.

 

Fotografie z projektového dne zobrazíte ve Fotogalerii.

 

Autor příspěvku: Mgr. Monika Skřivánková

 

Zpět