Střední škola, základní škola a mateřská škola

pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

Školní projekt

Za vodou s Kryštofem Kolumbem

14. 3. 2017

Organizátoři projektového dne:

 • 7.–9. třída: M. Šnajdr, K. Vitásková
 • 4.–6. třída:  M. Hubištová, M. Voždová
 •  1.­–3. třída:  E. Svobodová, P. Ambrosová
 • Hlavní koordinátorka projektového dne: E. Svobodová.
 • Spolupráce s firmou Nestlé: Z. Úlehlová.
 • Příprava scénky „Indiáni uctívají vodu“: M. Voždová.
 • Příprava a realizace výtvarných aktivit: M. Šnajdr (vytvoření mapy Evropy a Ameriky, výtvarná aktivita „lodě v moři“ – technika zapouštění vodových/anilinových barev – příprava výtvarného materiálu, vydávání pomůcek jednotlivým třídám, vytvoření nástěnky ze vzniklých výtvarných děl).
 • Vytvoření a organizace stanovišť:
  • E. Svobodová (pohybové hry v tělocvičně, obě interaktivní učebny – příprava videoukázek k promítnutí)
  • P. Ambrosová (výstavka kávy a kakaa ve cvičné kuchyňce, fyzikální pokusy v učebně VV),
  • M. Voždová (sázení kaktusů v multifunční dílně)
  • M. Šnajdr (pohybové hry v tělocvičně.
 • Výtvarné zpracování plakátu a pozvánek: M. Šnajdr, E. Svobodová.
 • Obstarání, výtvarné zpracování a instalace zástěny s obrázkem ostrova: E. Svobodová, M. Šnajdr, T. Pavlovský, J. Jiroutka.
 • Technická výpomoc: T. Pavlovský, J. Jiroutka, P. Pučálka, starší žáci.
 • Videozáznam: P. Crhonková.
 • Fotodokumentace: L. Látalová.
 • Programem provázela: M. Voždová.
 • Tlumočila: K. Vitásková.
 • Závěrečnou zprávu z projektového dne vytvořila: E. Svobodová.
 • Nástěnku z pořízených fotografií vytvořila: M. Hubištová.
 • Text na webové stránky zpracovala: E. Svobodová, K. Vitásková.
 • Výrobu kostýmu a makety piraně zajistil: T. Pavlovský.
 • Výrobu loděk pro pohybovou aktivitu v tělocvičně zajistili: T. Pavlovský, J. Jiroutka.
 • Výpomoc s realizací úkolů na jednotlivých stanovištích: H. Marková, P. Pučálka, studenti FTK, M. Voždová.
 • Vytvoření pracovních listů k tématu:
  • E. Svobodová: nápoje – teorie, pracovní postup při vaření čaje, kávy a kakaa, slepá mapa JA a obrázky k nalepení (symboly pro jednotlivé státy), průvodní listy s obrázky přírodního a kulturního bohatství zemí JA s popisem úkolů
   pro jednotlivá stanoviště
  • M. Hubištová: mapa států, kulturní bohatství JA, tabulky procent obsahu kakaa v čokoládách, kaktusy k překreslení do čtvercové sítě, omalovánky, křížovka – zvířata v JA
  • M. Voždová: pracovní postup při sázení kaktusů, tisk materiálů z Nestlé
  • P. Ambrosová: podrobné informace o výrobě kávy a kakaa (pěstování, sklizeň, využití), průvodní instrukce k fyzikálním pokusům (lávová lampa, mrak – koloběh vody v přírodě)
 • Nákup nebo zapůjčení potřebných pomůcek zajistil/a:
  • M. Voždová (kaktusové výhonky pro jednotlivé třídní kolektivy, květináče, substrát, rukavice, igelit nebo noviny na stůl – ve spolupráci s T. Pavlovským, J. Jiroutkou a vedením školy)
  • M. Ambrosová (čokoláda, kakao, kávová zrna)
  • E. Svobodová (čokoláda, kakao, mlýnek na kávu, ve spolupráci s T. Pavlovským zajištění hudebního doprovodu a kostýmu (zapůjčila
   M. Skřivánková) k úvodní scéně, výroba výukových filmů o vodstvu, historii a obživě obyvatel JA, obstarání hudebních a tanečních videoukázek – karnevalová samba, tango)
  • M. Ambrosová (pomůcky na fyzikální pokus)
  • K. Vitásková (výběr vhodných vycpaných ptáků na výstavku v tělocvičně)
 • Tematickou svačinku (čokoládovou buchtu, mléko, kakao, potřebné nádobí) zajistila: J. Reitingerová ve spolupráci s úsekem kuchyně.

Úvod

Čtvrtý projektový den školního roku 2016/2017 jsme nazvali Za vodou s Kryštofem Kolumbem. Cílem projektového dne bylo seznámit žáky s vodstvem Střední a Jižní Ameriky a obohatit je o poznatky ze světa rostlin a pochutin, které lze v těchto končinách najít.

Věková skupina

Projektu se zúčastnili všichni žáci ZŠ, tedy prvního i druhého stupně.

Časová dotace v rámci vyučovacího procesu

Vlastní akce (4-6 vyučovacích hodin, podle věku žáků)

 • viz průběh akce

Závěrečná fáze (cca 1 hodina)

 • doplňování pracovních listů, vlepení do cestovatelských deníků, doplnění map o obrázkové symboly jednotlivých států, případně dokončení výtvarných děl

Časový harmonogram

13. 3. 2017

 • 6:30 – 8:15 příprava tělocvičny (lavičky a žíněnky k sezení, výzdoba)
 • 8:15 – 8:30 zahájení v tělocvičně – uvítací řeč M. Voždové, krátká scénka 4. a 6. C třídy – „Indiáni uctívají vodu”, teoretický úvod k návštěvě z firmy Nestlé, T. Pavlovský vchází za zvuku tematické hudby v kostýmu Kryštofa Kolumba a předává jednotlivým třídám slepou mapu Jižní Ameriky. Třídy se „vyloďují na ostrov“ – z tělocvičny odcházejí prostoupením zástěny s obrázkem ostrova
 • 8:55 – 9:00 přesun tříd na jednotlivá stanoviště
 • 9:00 – 11:05 plnění úkolů na stanovištích
 • 11:10 – 11:20 fasování výtvarného materiálu
 • 11:20 – 12:40 zpracování výtvarné části ve třídách, vlepení obrázků získaných na jednotlivých stanovištích do slepých map

 

14. 3. 2017

 • zpracování a vlepení pracovních listů do cestovatelských deníků

Průběh akce

Ráno v 8:15 jsme všichni zavítali do tělocvičny, kde nás krátce uvítala naše kolegyně a paní učitelka, Marcela Voždová. Seznámila nás s návštěvou ze společnosti Nesté, která je známá výrobou tradiční české čokolády. Následovala scénka „Indiáni uctívají vodu“, sehraná žáky šesté a osmé třídy. Dozvěděli jsme se z ní, jak významná byla pro indiány voda a co znamenal její nedostatek pro život celého kmene. Poučila nás také o tom, že závist a pomsta se nevyplácí. Scénka byla krom hereckých výkonů zajímavá také hudebním podkladem – rytmickým doprovodem bubnů, sněžné hole a různých chřestítek typických pro indiánskou hudební produkci. Herce jsme odměnili zaslouženým potleskem. A to už byl nejvyšší čas přivítat mezi námi Kryštofa Kolumba, který k nám znovu připlul se svou proslulou lodí. Pan Kolumbus, jehož opět skvěle ztvárnil náš pan školník, Tomáš Pavlovský, rozdal dětem slepé mapy Jižní Ameriky, do kterých si později mohli vlepit obrázky získané splněním úkolů na stanovištích. Z tělocvičny žáci odcházeli přes plentu zobrazující pevninu, na niž se spolu s Kryštofem Kolumbem vylodili. Každé zastavení bylo věnováno jedné ze zemí tohoto kontinentu (Kolumbii, Brazílii, Venezuele, Chile, Peru a Argentině) a získané obrázky vždy symbolizovaly její charakteristické rysy – polohu, vlajku a typické přírodní nebo kulturní bohatství. Skupinky se na stanovištích střídaly v předem určených časech – vše tak probíhalo plynule a v souladu s přesným časovým harmonogramem. Učitelé měli možnost sami posoudit vhodnost úkolů i materiálů a vybrat pro svou skupinu ty nejzajímavější nebo nejvhodnější. Stanovišť bylo celkem šest, viz následující tabulka.

 

Označení stanovištěMístoPopis úkoluZodpovídá
1. PeruMalá tělocvičnaVýroba čokoládových košíčků se zástupci firmy NestléZ. Úlehlová,
školníci
2.. ChileMultifunkční dílna (kovo)Vysazování kaktusů do květináčků podle obr. postupu M. Voždová
3. BrazilieTělocvičnaHry motivované JA vodními tokyM. Šnajdr,
E. Svobodová,
školníci
4. VenezuelaUčebna výtvarné výchovyFyzikální pokusy s vodou – koloběh vody v přírodě, lávaK. Vitásková,
P. Ambrosová,
M. Hubištová
5. KolumbieCvičná kuchyňkaPříprava kakaa, výstavka kávy
a čokolády
P. Ambrosová,
E. Svobodová,
M. Hubištová
6. ArgentinaInteraktivní tabuleVidea k promítnutí (historie JA, obživa místních obyvatel, vodstvo JA, koloběh vody v přírodě, ekologický význam vody) a mapy k nastudování zeměpisných reálií (státy a vodstvo), hudební ukázky JA hudby a tance. E. Svobodová

Třídní učitelé a asistenti doprovázeli své třídy a pomáhali žákům plnit zadané úkoly. Dohlíželi také na bezpečnost, chování žáků a úklid stanovišť. Závěrečným bodem programu byla výtvarná aktivita – zapouštění barev do mokrého podkladu a tuší kreslená loď nalepená
na takto připravený papír. Druhý den zpracovali žáci pracovní listy, které si následně vlepili do svých cestovatelských deníků. „Výstupní produkty“ byly různorodé. Učitelé sami zvolili, zda žáci zpracují tematické omalovánky, křížovku se zvířaty, doplní do slepých map názvy států, do textu informace o pěstování kávovníku a kakaovníku a jejich využití, nebo například složí obrázkový pracovní postup přípravy nápojů (čaj, káva, kakao).

 

Zdroje a pomůcky

 • květináčky a misky pro třídu a substrát na sázení kaktusů, ubrus na zakrytí stolů, rukavice,
 • pomůcky na výtvarné aktivity ve třídách (štětce, anilinové a vodové barvy, tvrdé papíry, lepidla, nůžky, tuž, kelímky s vodou, noviny),
 • pracovní listy pro žáky, návody pracovních postupů při plnění úkolů na stanovištích,
 • úvodní pokyny – zadání úkolů na jednotlivých stanovištích, obrázky kulturního a přírodního bohatství jednotlivých zemí JA,
 • slepé mapy JA a symboly jednotlivých států k nalepení,
 • podklady na interaktivní tabuli – mapy, hudební ukázky, videoukázky,
 • zástěna z prostěradla s obrázkem pevniny za mořem,
 • pomůcky na fyzikální pokus,
 • káva, kávová zrna, kakao, čokolády, mlýnek na kávu, mléko,
 • větve, keře, deky, vycpaní ptáci, lana, barevné kloboučky, maketa piraně, kostým piraně a Kolumba, mapy Evropy a Ameriky, deky, obrázky indiánů, hudební nástroje, aparatura, mikrofon, lavičky a žíněnky do tělocvičny, kostýmy herců, ad.

Zhodnocení projektového dne

Projektový den nám tentokrát umožnil zabrousit téměř do všech předmětů. K procvičení českého jazyka nám posloužily různé texty, které jsme si museli přečíst a porozumět jim nebo do nich doplnit správné odpovědi. Kromě toho jsme obohatili svou slovní zásobu o pár nových výrazů i znaků. Matematiku jsme měli možnost procvičit u výstavky čokolád, kde bylo jedním z úkolů zjistit procentuelní zastoupení kakaové sušiny v čokoládách. Někteří z nás se pustili také do zakreslování kaktusů do čtvercové osy. K procvičení znalostí z přírodovědných předmětů posloužila „přehlídka“ vycpaných ptáků v tělocvičně školy a výstavka věnovaná pěstování kávovníků a kakaovníků, videoukázky zaměřené na obživu domorodých obyvatel Jižní Ameriky, ale především vodstvo. Zabrousili jsme také do oblasti ekologie – význam vody pro život, koloběh vody v přírodě, dějepisu – historické události kolem objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem a zeměpisu – práce s mapou Jižní Ameriky, informace o jednotlivých státech na stanovištích. Rozšíření znalostí z hudební výchovy podpořily ukázky hudby a tanců typických pro Jižní Ameriku – karnevalové samby a argentinského tanga. Tělocviku jsme se důkladně věnovali při úprku před ostrými zuby piraně a během plavby v loďkách po Amazonce. Krom toho došlo i na zajímavý fyzikální a chemický pokus. Na své si navíc přišli také milovníci praktických činností, jako je sázení rostlin – v tomto případě kaktusů, či vaření – příprava horkého kakaa a čokoládových košíčků. Opomenout jsme nemohli ani výtvarné umění, kterému bylo učiněno zadost malováním lodi Kryštofa Kolumba a případným vybarvováním tematických zvířecích omalovánek. Kdyby snad někomu chyběl ještě cizí jazyk, mohl si všimnout jednoduchých anglických titulků u videa věnovaného vodě.

Můžeme říct, že tento projektový den opravdu všestranně prověřil naše schopnosti, znalosti a dovednosti a obohatil nás o mnohé zkušenosti navíc. Stihli jsme opravdu spoustu věcí a odnesli si nemálo zážitků, na které určitě budeme rádi vzpomínat.
Za podporu i pomoc děkujeme všem zúčastněným a v neposlední řadě také vedení školy, jmenovitě paní ředitelce a oběma zástupcům, kteří projektový den všemožně podporovali a drželi nám palce, aby všechno klaplo přesně podle našich představ. Jsme rádi, že se to skutečně podařilo. Těžko říct, který úkol žáky zaujal nejvíc. Ještě teď slyším salvy smíchu a výskání při úprku před panem školníkem v kostýmu krvežíznivé piraně – oběma pánům školníkům patří vřelý dík za jejich obětavost, kreativitu a nadšení. Přeslechnout nešlo ani spokojené mlaskání u čokoládové svačinky – skládáme za ni hold úseku kuchyně, jmenovitě zejména paní vedoucí, Janě Reigingerové. A když už je řeč o „sladkém“, nutno dodat, že se doposud olizujeme také při vzpomínce na ochutnávku a výrobu čokolády pod vedením zástupců firmy Nestlé, které tímto ještě jednou děkujeme za účast i skvělý zážitek a kolegyni Zdence Úlehlové za to, že nám jejich návštěvu zprostředkovala. Ve vzpomínkách také stále vidím nadšení dětí z vlastnoručně zasazeného kaktusu, pyšně přeneseného a opatrovaného ve třídě. Za zmínku stojí také jejich obdivné komentáře při sledování zajímavých pokusů
a videoukázek nebo radost z vlastnoručního drcení kávových zrn na ručním mlýnku. Těžko říct, co bylo lepší či dokonce nejlepší. Každá vteřina stála za to a jsme rádi, že jsme ji spolu s dětmi měli možnost prožít. Není nad to sdílet společně nadšení z příjemně stráveného dne.

 

Stanoviště a úkoly – fotodokumentace

 

Fotografie z projektového dne zobrazíte ve Fotogalerii.

 

Zpracovala: Mgr. Eva Svobodová

 

Zpět