Střední škola, základní škola a mateřská škola
pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

Školní projekt

 

Za zvířaty, horami a sopkami

10. 5. 2017

 

Organizátoři projektového dne:

Hlavní koordinátorka projektového dne, zajištění autobusové dopravy a balíčků na cestu: Mgr. V. Dejnegová

Zajištění a organizace v ZOO, zpracování informací pro rodiče – Mgr. H. Marková

Zajištění botanické zahrady v areálu Mendelovy univerzity: Mgr. M. Skřivánková

Videozáznam: Mgr. P. Crhonková

Fotodokumentace: L. Látalová

Tlumočila: Mgr. K. Vitásková

Závěrečnou zprávu z projektového dne vytvořila: Mgr. V. Piňosová

Nástěnku z pořízených fotografií vytvořila: Mgr. P. Crhonková

Text na webové stránky zpracovala: Mgr. P. Crhonková, Mgr. E. Svobodová

Vytvoření pracovních listů k tématu: Mgr. P. Crhonková, Mgr. D. Stratilová

Zajištění a zpracování motivačního filmu k danému tématu: PaeDr. Y. Kryštofová, Mgr. P. Crhonková

 

Úvod
Pátý projektový den školního roku 2016/2017 jsme nazvali Za zvířaty, horami a sopkami Jižní Ameriky. Cílem projektového dne bylo seznámit žáky se zvířaty a rostlinami Střední a Jižní Ameriky a obohatit je o poznatky ze světa sopek, které lze v těchto končinách najít.

 

Věková skupina

Projektu se zúčastnili všichni žáci ZŠ, tedy prvního i druhého stupně.
Časová dotace v rámci vyučovacího procesu

  1. vlastní akce (6-8 vyučovacích hodin, podle věku žáků)
    viz průběh akce
  2. závěrečná fáze (cca 1 hodina)
    doplňování pracovních listů, vlepení do cestovatelských deníků, doplnění map obrázky zvířat.

Časový harmonogram

10. 5. 2017
7:30 – 7:45 sraz ve škole a vyzvednutí balíčků s jídlem v jídelně

7:45 odjezd od školy dvěma autobusy

9:00 – 12:00 Botanická zahrada Brno, svačina

12:00 – 12:30 přesun do ZOO Brno, oběd

13:00 – 16:00 plnění úkolů a prohlídka ZOO, svačina

16:00 odjezd z Brna do Olomouce

16:00 – 17:00 příjezd do Olomouce ke škole

11. 5. 2017
zpracování a vlepení pracovních listů do cestovatelských deníků

 

Průběh akce

Žáci a pedagogové se sešli ve vestibulu školy mezi 7:30 a 7:40 a poté šli do jídelny pro celodenní svačinu. Poté všichni odešli k přistaveným autobusům. Odjezd od školy byl v 7:45 směrem Brno.

Do botanické zahrady jsme přijeli se zpožděním v 9:30. Zde nás přivítal ing. M. Skřivánek, který nás provázel po celou dobu návštěvy v botanické zahradě a arboretu. Nejdříve jsme šli mezi různými stromy a keři, vzácnými a méně vzácnými rostlinami a poté nás ing. Skřivánek pozval do tropického skleníku plného orchidejí. V tomto příjemném prostředí se nám všem moc a moc líbilo. V dnešní době je ve sbírce soustředěno 4 000 taxonů tropických orchidejí, které pochází zejména z oblastí Střední a Jižní Ameriky, jihovýchodní Asie, Afriky (zejména Madagaskaru), Austrálie a Nové Guiney. Mezi orchidejemi jsme našli i různé druhy motýlů a ryb a také želvy vodní. Po této návštěvě jsme posvačili u krásného jezírka plného ryb. Pak jsme byli pozváni do auly zahradnické fakulty Mendelovy univerzity, kde nám bylo puštěno motivační video a předán malý dárek – přívěšek na klíče na krk.

Poté jsme odjeli autobusy do ZOO. Zde jsme se rozdělili na více skupinek a prohlíželi zvířata. Každá skupina zamířila jinam a potkávali jsme se jen občas. Dětem se velmi líbilo na statku, kde mohli být mezi domácími zvířaty a hladit si je. Některé skupinky nestihly prohlédnout celou ZOO, protože tu bylo hodně zákoutí na hraní a odpočinek. I přesto se nám všem v ZOO líbilo a těšíme se na další návštěvu.

V 16:00 jsme nastoupili do autobusů a odjeli směrem do Olomouce. Ke škole jsme dorazili v 17:00, kde již čekali rodiče.

 

Zdroje a pomůcky

  • pracovní listy pro žáky
  • slepé mapy JA a obrázky zvířat
  • podklady na interaktivní tabuli – mapy, film

Zhodnocení projektového dne

Za zvířaty, horami a sopkami jsme se vydali v rámci pátého projektového dne, věnovaného kontinentu Jižní Amerika. Ve středu, 10. května vyrazila celá základní škola do města Brna. Společně žáci navštívili botanickou zahradu a zoo. V botanické zahradě si zblízka prohlédli vzácné rostliny rostoucí v tropických oblastech. V zoo žáci viděli zvířata žijící v horských oblastech, v řekách a v deštném pralese. Byl tam také dostatek hřišť a možností pro volnou zábavu.  Radost z jejich zážitků můžete vidět na fotografiích z této akce.

Celý projektový den proběhl v uvolněné atmosféře a žáci i pedagogové si tento den náležitě užili. Myslím, že mohu říci, že jsme dorazili hodně unavení, ale velice spokojení.

Za hladký průběh akce patří dík organizátorům a všem, kteří se podíleli na přípravě či průběhu projektového dne.

 

Zapsala: Mgr. V. Piňosová