Zaostřeno na ptačí život

10. 02. 2023

První únorové úterý jsme si naplánovali výlet za poznáním do ekologického centra Sluňákov. Téma našeho programu neslo název : Zaostřeno na ptačí život.

Nejprve jsme se rozdělili do skupin, každý žák dostal 1 pracovní list. Poté jsme si ve skupinkách plnili úkoly na 5 stanovištích. Každé stanoviště nám mělo přiblížit život jednoho našeho ptáčka, kterého můžeme často vidět i slyšet kolem sebe. Dozvěděli jsme se informace o sýkorkách, strakapoudovi, rehkovi, brhlíkovi a kosovi. Měli jsme možnost zjistit, jaké jsou rozdíly mezi samičkou a samečkem, kde a jak hnízdí, co potřebují pro stavbu hnízda, co můžeme ptáčkům dávat do krmítek, Ptáčky v pracovních listech, jsme si mohli vymalovat podle skutečnosti a doplnit si informace, které jsme se dozvěděli.

V druhé části programu jsme se rozdělili na 2 skupinky. Jedna skupinka šla ven a pozorovala ptáčky dalekohledem. Druhá skupinka měla za úkol postavit ptačí budky pro různé druhy ptáků a popřemýšlet, proč budka pro daného ptáčka vypadá zrovna takto.

Tento mrazivý a slunečný den jsme si velmi užili. Moc děkujeme za přínosné informace a zajímavý program. Budeme se těšit na spolupráci zase někdy v budoucnu.

Autorka článku: Lenka Zbořilová

Autoři fotografií: Kolektiv SŠ

Překlad do znakového jazyka