Zapojili jsme se do projektu EMISE!

10. 05. 2017

Žáci střední školy – praktické školy dvouleté se zapojili do celorepublikového projektu Emise. Projekt organizuje Slezské gymnázium Opava a je do něj zapojena řada škol z celé České republiky. Jsme pravděpodobně jediná praktická škola, která se účastní projektu, jehož cílem je upozorňovat žáky, ale i jejich rodiny, kamarády a známé, na problematiku znečišťování ovzduší.

Během měsíců března a dubna byla ve škole nainstalována přesná meteostanice, která zachycuje údaje o teplotě vzduchu, množství srážek, síle a směru větru a tlaku. Žáci se seznámili s principem fungování meteostanice a základy pozorování počasí. Naučili se sledovat denně změny počasí a zaznamenávat je pomocí meteorologických značek. Údaje o počasí budeme každý měsíc zasílat do Opavy, kde budou zpracovávány údaje z celé České republiky.

V dubnu jsme také uspořádali malou besedu se žáky na téma znečišťování ovzduší a o jeho zdrojích. Ty se pak žáci pokusili zachytit kresbou obrázků.

Přesné informace o projektu můžete získat na webových stránkách: http://emise.slezgymopava.cz/web/

 

Autor příspěvku a fotografií: Marcela Štolcarová