Zkušenosti pracovníka SPC pro sluchově postižené s využitím bezdrátové technologie v rámci projektu „Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením“.

06. 06. 2021

V základní škole pro sluchově postižené v Olomouci proběhla od 18. ledna 2021 pilotáž v rámci projektu „Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením“, který byl finančně podpořen Technologickou agenturou ČR, podporující výzkum a inovace (TA ČR). 

Projekt měl za cíl nejen zvýšit povědomí o bezdrátových technologiích, které lze využívat u dětí  se sluchovým postižením. Ale ukázat, že lze  prostřednictvím bezdrátového zesilovacího zařízení  zlepšit kvalitu života dětí s tímto postižením.

Význam užívání bezdrátové technologie spočívá ve zprostředkování kvalitního poslechu mluveného slova v akusticky náročném prostředí, za které lze považovat školní třídy.

Žáci ze 4. třídy a 10. třídy měli možnost  využívat zapůjčené bezdrátové technologie od firmy Reja. spol. s r.o., (v České republice zastupuje značku Phonak) v podobě přijímače Phonak Roger MyLink a  Roger vysílače mikrofonu  v rámci výuky od ledna 2021. Účelem pilotáže bylo zjistit, jak žáci   se sluchovou vadou vnímají mluvenou řeč, když používají své primární kompenzační pomůcky v podobě osobních sluchadel a kochleárních implantátů doplněné bezdrátovou technologií. Objektivně posoudit, zda došlo ke  zlepšení poslechových podmínek u žáků se sluchovou  vadou, a to v rámci výuky s podporou bezdrátové technologie.

Pilotáž v době od 18. 1. do 26. 2. 2021 probíhala ve zkráceném čase s ohledem na vzniklou epidemiologickou situaci. Prokázala, že žáci  kvalitněji rozuměli sdělovaným informacím,  a to nejen prostřednictvím svých vyučujících, ale i informacím sdělovaným prostřednictvím audiovizuální techniky, která byla  využívána v rámci jejich vzdělávání. Výsledkem pilotáže bylo vedením školy zakoupení mikrofonu ROGER SELECT a přijímače ROGER MyLink do ZŠ. 

Poděkování patří paní ředitelce naší školy za podporu a možnost v plné šíři pilotáž uskutečnit. Pedagogům naší školy,  kteří se do pilotáže zapojili a ve výuce ověřovali možnosti bezdrátové technologie. Také žákům školy a jejich rodičům za spolupráci při pilotáži.

Výsledky pilotáže s anonymními daty žáků, doplněné video nahrávkou a fotografiemi jsem  prezentovala jako účastnice projektu na Online konferenci Institutu sociálního zdraví Univerzity Palackého dne 22. 4. 2022.

Předkládám tuto vytvořenou prezentaci i na webové stránky naší školy. Prezentace ke stažení zde.

Autorka článku: Mgr. Alexandra Tichá

Překlad do znakového jazyka