Poděkování

12. 02. 2018

Vážená paní ředitelko,

ráda bych tímto poděkovala za unikátní možnost pro studenty vyzkoušet si práci s dětmi s postižením sluchu.  Ze strany studentů  – vhodná komunikace s dětmi a dobře sestavená hodina. A po odchodu dětiček jsme hodnotili celý průběh a studenti si chválili kázeň dětí, jejich snahu a aktivitu. Sdělili, že málokdy se děti tak snaží, jak právě děti z Vaší školy.

Ještě jednou díky.

Mgr.  Svatava J. Panská

FTK UP Olomouc, Katedra aplikovaných pohybových aktivit