Projektový den Cestujeme po Evropě

02. 04. 2018

Dne 27. 3. 2018 se konal v Pevnosti poznání projektový den s názvem „Cestujeme po Evropě“. Ve škole se žáci i pedagogové rozdělili do skupin a během první vyučovací hodiny se všichni přesunuli do zachovalého areálu Korunní pevnůstky. Zde sídlí vzácná historická stavba s dřevěnou konstrukcí. Dříve to byla neoddělitelná součást bastionové pevnosti, ve které se skladovala dělostřelecká munice. V dnešní době už ale tato stavba slouží bohulibější činnosti. A to vědě a neformálnímu vzdělávání. Lektoři Pevnosti poznání se již na nás těšili. Společně s pedagogy ZŠ připravovali celý projektový den. Program byl rozdělen do čtyř expozic.

První expozice se věnovala historii a památkám v Evropě. Žáci pomocí barevných kartiček putovali po celé Evropě a měli možnost ochutnat některé speciality daných zemí.

Druhý okruh měl název „Živá voda – cesta k moři“. Žáci se dozvěděli spoustu nového, co se týká vody a cestování. Lektoři v kostýmech námořníků si společně s žáky nabalili kufr na dovolenou k moři. A kam mohli vycestovat? Nad slepou mapou celé Evropy prstem po mapě mohli vesele navštívit Baltské, Středozemní, Jaderské i Černé moře. Pomocí barevných obrázků se seznámili s mořskými živočichy žijícími v daných mořích. Nakonec se všichni žáci nalodili na velkou papírovou loď a společnými silami pod dohledem kapitána odpluli do další místnosti.

Zde už byl pro ně připravený další program s názvem „Rozum v hrsti“ týkající se především České republiky. Žáci si zábavnou formou zopakovali, kde v Evropě leží Česká republika. Čechy, Moravu i Slezsko si dívky i chlapci mohli doslova vychutnat. Čechy reprezentovaly lázeňské oplatky z Mariánských Lázní, Morava měla své zástupce ve tvarůžcích z Loštic. To je naše olomoucká specialita. Opavské oplatky Opavia ze Slezska byly sladkou tečkou na závěr.

Poslední expozice s tajemným názvem „Světlo a tma“ byla v nejvyšším patře Pevnosti poznání. Žáci nad velkou mapou Evropy hledali a zakreslovali pohoří podle velikosti. Zábavnou formou si vyzkoušeli, jak se správně připravit na výlet do hor.

Bylo to krásně strávené dopoledne plné her a netradičního vzdělávání. Děkujeme všem lektorům z Pevnosti poznání za skvěle připravený program a všem pedagogům, kteří se na projektu „Cestujeme po Evropě“ podíleli.

Fotografie z projektového dne naleznete ve Fotogaleii.

Zpráva z projektového dne

 

Autor příspěvku: Mgr. Regina Valentíková

Autor fotografií: Mgr. Pavla Crhonková