Projektový den „Dopravní výchova a zdravověda“

25. 05. 2018

V úterý 22. května 2018 vypukl na naší škole projektový den. A že se bylo na co dívat!

Už od rána bylo z tělocvičny slyšet nedočkavé štěbetání žáků prvního i druhého stupně ZŠ, kteří se pomalu shromažďovali na slavnostní zahájení.

Úvodního slova se ujal ostřílený řečník, pan učitel Šnajdr, který přítomné žáky i pedagogické pracovníky srdečně přivítal a záhy prozradil, co vše je čeká. Svůj projev uzavřel ukázkou, která zahrnovala názornou jízdu ve speciální káře sestavené našimi skvělými pány školníky – panem Pavlovským a Jiroutkem. Poté pan učitel předal slovo paní učitelce Piňosové, která žákům vysvětlila, jak bude celý den probíhat. Žáci již byli den předem seznámeni s tím, v jakých skupinkách se budou po stanovištích pohybovat. Starší žáci si od paní učitelky Piňosové losovali mladší žáky a utvořili tak různorodé dvojice, které se sdružily do skupin po zhruba 10 žácích. Starší žáci tak převzali zodpovědnost za mladší žáky a byli jim po celé dopoledne podporou a partnery. Na závěr úvodní části žáci shlédli video, které je naladilo na vlnu závodních aut, záchrany životů a bezpečnosti, kterou nám zajišťuje policie a hasiči. Žáci dostali soutěžní kartičky na krk a jejich cílem bylo získat všech 8 razítek ze všech stanovišť.

Hned na prvním stanovišti žáky čekal adrenalinový úkol! Měli na káře projet danou trasu, opatřenou dopravními značkami, které si žáci museli správně rozšifrovat. Jízda byla zkouškou nejen znalostí dopravních značek, ale také spolupráce, protože starší žáci museli dělat „motor“ (tlačit je) mladším žákům, kteří káru ovládali.

Na stanovišti č. 2 si žáci mohli ještě jednou dosyta užít jízdu na káře a natrénovat si taktiku na závěrečný závod starších žáků.

Dalším bodem, v pořadí šlo o stanoviště třetí, bylo naučné a milé setkání a povídání se dvěma sympatickými policistkami, které mezi nás zavítaly, aby se s námi podělily o své zážitky, znalosti a zkušenosti.

Na stanovišti č. 4 šlo o život! Žáci se pod dozorem naší zdravotnice Lenky Látalové přiučili, co dělat v případě ohrožení života, i jak správně resuscitovat. Naštěstí si samotnou resuscitaci vyzkoušeli zatím jen na figuríně.

Stanoviště č. 5, pod záštitou paní učitelky Hubištové, žákům poskytlo příležitost potrénovat mozkové závity při pexesu, jehož cílem bylo najít dopravní značku a k ní její správné znění.

Na stanovišti č. 6 už nám začalo přihořívat, a to ne z důvodu, že bylo jedno z posledních. Žáci se zde setkali se dvěma statečnými příslušníky hasičského sboru, kteří jim umožnili doslova vyzkoušet, jak se cítí v jejich kůži. Žáci si mohli vyzkoušet, jaké to je v hasičském oděvu a co vše musí mít takový hasič s sebou. Člověk se zapotí…

Sedmé stanoviště bylo opět „na kolech“. Žáci si zkoušeli projet trasu s překážkami na invalidním vozíku, což mnohé z nich mohlo vést k zamyšlení se nad tím, že dopravit se všude po svých nemusí být samozřejmost.

Nakonec trochu toho papírování. Na stanovišti č. 8 si žáci ověřili své znalosti, když zdolali pracovní listy, které jim byly „ušity“ na míru. Měli možnost vybrat si mezi třemi stupni obtížnosti pro malé, starší i nejstarší žáky. Pro rychlíky zde byla připravena spousta dalších aktivit, jako skládačky, přiřazování dopravních prostředků, značky, nebo možnost si chvíli odpočinout u výukového videa o bezpečnosti silničního provozu.

Všichni si projektový den užívali a podávali skvělé výkony i díky občerstvení, o které bylo postaráno díky spolupráci kuchyně a dalších pedagogických pracovníků. K dispozici byl čaj, svačina, a dokonce zbyl čas i na osvěžení ve formě zmrzliny.

Projektový den vyvrcholil oceněním skvělých výkonů žáků při závěrečném vyhodnocení. Byly rozdány diplomy, drobné odměny i slova chvály a rozloučili jsme se s příjemným pocitem z hezky společně stráveného času. Díky patří všem kolegům a zaměstnancům školy, kteří se podíleli jak na přípravě projektového dne, tak na jeho vlastní realizaci a přispěli svými nápady i pozitivním přístupem a úsměvem.

Fotografie z akce naleznete ve Fotogalerii.

Zpráva z projektového dne

 

Autor příspěvku: Mgr. Kateřina Opluštilová