Mgr. Regína Valentíková – školní metodik prevence

Konzultační hodiny:

Pondělí: 9:30 hod – 11:30 hod

Po telefonické domluvě kdykoliv (tel: 724 924 642).

Dokumenty k seznámení:

Další dokumenty: